logo

1377 resultaten voor ‘ ’

Trefwoorden
 • Werkloos toezien?

  13 mei 2016

  Gevolgen van de crisis voor emancipatie en welbevinden

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2016

 • Werkloos in crisistijd

  16 december 2009

  Baanverliezers, inkomensveranderingen en sociale gevolgen; een verkenning

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2009

 • Werkloosheid in goede banen

  30 september 2010

  Bijdragen aan de SCP-studiemiddag 2010

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2010

 • Werkgevers over de crisis

  28 april 2011

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2011

 • Werk en tevredenheid onder chronische zieken met een langdurige lichamelijke beperking: de rol van individuele competenties

  20 november 2008

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2008

 • Werken op de grens van wetenschap en beleid

  28 april 2006

  De lezingen van 20 januari 2006

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2006

 • Werk en mantelzorg

  13 februari 2019

  Kwaliteit van leven en het gebruik van ondersteuning op het werk

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2019

 • Werken en weldoen

  17 juni 2009

  Keuzes voor betaalde en onbetaalde arbeid

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2009

 • Werken aan de start

  22 januari 2018

  Jonge vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2018

 • Werk aan de wijk

  30 juli 2013

  Een quasi-experimentele evaluatie van het krachtwijkenbeleid

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2013

 • Werelden van verschil

  16 december 2015

  Over de sociaal-culturele afstand en positie van migrantengroepen in Nederland

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2015

 • Welzijnsbeleid in de lokale samenleving

  01 november 1993

  Onderzoekskader rapportage welzijnsbeleid en welzijnswerk

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 1996 en eerder

 • Wel trouwen, niet zoenen

  11 mei 2015

  De houding van de Nederlandse bevolking tegenover lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender personen 2015

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2015

 • Wel thuis?

  25 november 2016

  Literatuurstudie naar factoren die zelfstandig wonen van mensen met beperkingen beïnvloeden

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2016

 • Wel of niet aan het werk

  05 maart 2008

  Achtergronden van het onbenut arbeidspotentieel onder werkenden, werklozen en arbeidsongeschikten

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2008

 • Wellbeing in the Netherlands

  08 juli 2010

  The SCP life situation index since 1974

  Gevonden in: en> Publications> Publications by year> Publications 2010

 • Weinig over de schreef

  03 september 2008

  Een onderzoek naar onwenselijk gedrag in de
  breedtesport

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2008

 • Wat willen Nederlanders van de Europese Unie?

  17 mei 2019

  Een verkenning met enquêtes, een onlinedialoog en focusgroepen

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2019

 • Wat als zorg wegvalt

  Een simulatie van alternatieven voor zorg en ondersteuning voor mensen met een gezondheidsbeperking

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2019

 • Wasted energy?

  21 mei 1999

  Gevonden in: en> Publications> Summaries by year> Summaries 1999

 • Waar voor ons belastinggeld?

  11 januari 2012

  Prijs en kwaliteit van publieke diensten

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2012

 • Waarom blijven boeren?

  06 december 2001

  Over voortgang en beëindiging van het boerenbedrijf

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2001

 • Vulnerable and lonely?

  15 juni 2018

  Risk and protective factors in an ageing society

  Gevonden in: en> Publications> Summaries by year> Summaries 2018

 • Vrouwen, mannen en mantelzorg

  11 juni 2009

  Informatieboekje dat verscheen ter gelegenheid van de 4e Nationale Mantelzorglezing

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2009

 • Vrouwen, mannen en de hulp aan (schoon)ouders

  24 april 2015

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2015

 • Vrouwen aan de top

  21 augustus 2019

  Het aandeel vrouwen aan de top van het bedrijfsleven blijft achter bij het streefcijfer. Wat zijn de oorzaken, gevolgen en beleidsopties?

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2019

 • Vroegtijdige signalering van problemen bij 0-12 jarigen

  08 september 2005

  Invitational conference, georganiseerd door: SCP, TNO Kwaliteit van Leven en Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW Jeugd)

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2005

 • Vroeger was het beter

  17 januari 2008

  SCP-nieuwjaarsuitgave 2008

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2008

 • Vrijwillig verzorgd

  11 maart 2008

  Over vrijwilligerswerk voor zorgbehoevenden en mantelzorgers buiten de instellingen

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2008

 • Vrijwilligerswerk vergeleken

  23 februari 1999

  Civil society en vrijwilligerswerk III

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 1999

 • Vrijwilligerswerk in meervoud

  07 mei 2009

  Civil society en vrijwilligerswerk 5

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2009

 • Vrijwilligersorganisaties onderzocht

  05 juli 2005

  Over het tekort aan vrijwilligers en de wijze van werving en ondersteuning

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2005

 • Vrijwillige inzet en ondersteuningsinitiatieven

  16 oktober 2013

  Een verkenning van Wmo-beleid en -praktijk in vijf gemeenten

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2013

 • Vrij om te helpen

  05 maart 2001

  Verkenning betaald langdurig zorgverlof

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2001

 • Vragen om hulp - samenvatting

  24 april 2003

  Samenvatting van het onderzoeksrapport: vraagmodel verpleging en verzorging

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2003

 • Vragen om hulp

  24 april 2003

  Vraagmodel verpleging en verzorging

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2003

 • Vraagverkenning wonen en zorg voor ouderen

  19 december 1997

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 1997

 • Vraag naar arbeid 2015

  09 september 2015

  Opvattingen en gedrag van werkgevers ten aanzien van actuele arbeidsmarktthema’s

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2015

 • Vraag naar arbeid 2013

  13 mei 2014

  Opvattingen en gedrag van werkgevers ten aanzien van actuele arbeidsmarktthema’s

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2014

 • Vraag naar arbeid 2011

  14 februari 2012

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2012

 • Voorzieningen voor slachtoffers van misdrijven

  07 april 2006

  Gebruik, bereik en draagvlak

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2006

 • Voorzieningen verdeeld

  23 februari 2017

  Profijt van de overheid

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2017

 • Voortgezet onderwijs in de jaren negentig

  18 april 2002

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2002

 • Voorstudie onderzoek 0-12-jarigen

  28 maart 2001

  Studie ten behoeve van de verbetering van de informatievoorziening over jonge kinderen

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2001

 • Voorstudie naar de produktiviteit van de arbeidsvoorziening

  01 november 1995

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 1996 en eerder

 • Voorstel voor de toekomstige ontwikkeling van de landelijke jeugdmonitor

  22 januari 2004

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2004

 • Voorlopig advies over het Wmo budget huishoudelijke hulp voor 2011

  12 mei 2010

  Uitgebracht aan het bestuurlijk overleg

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2010

 • Voorlopig advies over het Wmo-budget huishoudelijke hulp voor 2010

  08 april 2009

  Advies van het SCP uitgebracht aan het bestuurlijk overleg

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2009

 • Voor elkaar?

  19 december 2017

  Stand van de informele hulp in 2016

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2017

 • Voorbestemd tot achterstand?

  30 augustus 2011

  Armoede en sociale uitsluiting in de kindertijd en 25 jaar later

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2011

Verfijn uw zoekopdracht

Sorteren op

Resultaten per pagina

Home / Publicaties / Zoek publicatie / Zoekresultaten publicatie

Menu