logo

Privacy

Het SCP gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Op deze pagina leest u welke maatregelen wij hebben genomen om uw privacy te waarborgen.

Persoonsgegevens

Een persoonsgegeven is informatie die over iemand gaat of naar deze persoon te herleiden is. Bijvoorbeeld een naam, een huisadres of een inkomen. Ook een e-mailadres is een persoonsgegeven. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens staat een uitgebreide uitleg.

Het SCP en uw gegevens

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is een overheidsinstituut. Het bureau verricht sociaal-wetenschappelijk onderzoek en brengt daarover verslag uit aan de regering, de Eerste en Tweede Kamer, de ministeries en andere maatschappelijke- en overheidsorganisaties. De rapporten van het SCP zijn voor iedereen gratis toegankelijk via de website. Het SCP analyseert voor zijn onderzoek gegevens over personen, instellingen en organisaties. Dankzij deze gegevens kan het SCP-onderzoek nieuwe inzichten geven in de sociale en culturele situatie in Nederland. Het SCP gaat zeer zorgvuldig om met deze gegevens.

Voor het uitvoeren van zijn taak heeft het SCP verwerkingsverantwoordelijkheid in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Hoe gaat het SCP om met onderzoeksdata

In de FAQs over het gebruik van onderzoeksgegevens bij het SCP wordt uiteengezet waarom en hoe het SCP onderzoeksdata verzamelt, en hoe deze worden beveiligd.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Het SCP houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen. De Privacy-verklaring van het ministerie van VWS beschrijft hoe het ministerie, en dus ook het SCP, het recht van alle burgers en medewerkers op de bescherming van hun persoonlijke levenssfeer voorop heeft staan.

Wilt u meer weten over de verwerking van persoonsgegevens? Neem dan contact op met de SCP contactpersoon dr. I.A.L. Stoop, via info@scp.nl.

Zwakke plekken in een ICT-systeem van de Rijksoverheid

Hoe kan ik een zwakke plek in een ICT-systeem van de Rijksoverheid melden?

Een zwakke plek in een ICT-systeem van de Rijksoverheid, zoals scp.nl, kunt u melden aan het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). U kunt dit melden via het e-mail adres cert@ncsc.nl. Meld de kwetsbaarheid voordat u dit aan de buitenwereld kenbaar maakt. Zo kan de Rijksoverheid eerst maatregelen treffen. Dit heet Responsible Disclosure.

Voor meer informatie zie Rijksoverheid.nl

Home / Privacy

Menu