Aankomende publicaties

Bij de aankomende publicaties worden verwachte uitkomstdatums vermeld.

Wat maakt het verschil?

Over het welzijn, sociale relaties en leefstijl van lesbische, homoseksuele en biseksuele jongeren

Verschijningsdatum: 10 december 2021


De acceptatie van homo- en biseksualiteit is in Nederland een van de hoogste ter wereld en Nederland was voorloper bij de invoering van vele wettelijke maatregelen om gelijkwaardigheid te bevorderen. In beleid, media en maatschappij is er ook behoorlijk veel aandacht voor lesbische, homoseksuele en biseksuele (LHB) personen. Niettemin bleek uit een vorig SCP-rapport naar het welzijn van lesbische, homoseksuele en biseksuele jongeren dat zij zich minder thuis voelen op school, het ouderlijk gezin negatiever beleven, een ongezondere leefstijl hebben en vaker psychische problemen ervaren. De verschillen met heteroseksuele jongeren waren opvallend groot.

Ook dit rapport gaat in op de leefsituatie van LHB-jongeren als het gaat om hun welbevinden, de kwaliteit van sociale relaties en (ongezonde) leefstijl. We vergelijken hun situatie met heteroseksuele jongeren en welke ontwikkelingen we hierin zien. Daarnaast kijken we hoe we verschillen in welzijn en leefstijl tussen LHB- en heteroseksuele jongeren kunnen verklaren, bijvoorbeeld aan de hand van het vaker gepest zijn of de slechtere kwaliteit van sociale relaties thuis en op school van LHB-jongeren. Nieuw is de aandacht voor mogelijke verschillen in slaapproblemen en het socialmediagebruik. Ook kijken we naar de groep die de seksuele oriëntatie (nog) niet weet.