Aankomende publicaties

  • Onderzoeksrapport 'Eens deeltijd, altijd deeltijd. Waarom vrouwen in deeltijd blijven werken als ze ‘uit’ de kleine kinderen zijn’ van wetenschappelijk medewerker Wil Portegijs. Publicatiedatum 28 september 2022. 
  • Gevestigd, maar niet thuis. Eerste bevindingen uit de Survey integratie migranten (sim2020) van senior wetenschappelijk medewerker Prof.dr. Jaco Dagevos. Publicatiedatum 11 oktober 2022.
  • Wetenschappelijk essay Mensbeelden bij Beleid van wetenschappelijk medewerker 
    Dr. Peteke Feijten. Publicatiedatum 20 oktober 2022.
  • Oratie Prof. Dr. Ir. M.C. (Maroesjka) Versantvoort: Zin verzoet de arbeid. Over arbeid en zingeving in een paradoxale samenleving. 14 oktober 2022.