Aankomende publicaties

  • Overheidsvisies op verdeling van verantwoordelijkheden tussen overheid, burgers, private sector en maatschappelijk middenveld. (2012 -2021). Publicatie begin december 2022.
  • Continu Onderzoek Burgerperspectieven - bericht 2. 
    Met het COB volgt en duidt het SCP ontwikkelingen in de Nederlandse publieke opinie. Wat zijn de veranderingen en constanten in de persoonlijke, politieke en maatschappelijke opvattingen van burgers? Publicatie 28 december 2022.