Aankomende publicaties

  • Verkennend literatuur- en beleidsonderzoek ‘Solidariteit over landsgrenzen heen tijdens de coronapandemie‘. Welke solidariteitsoverwegingen spelen bij het maken van (EU)beleid een rol tijdens een crisis zoals tijdens de coronapandemie? Verwachte publicatie: 7 februari 2023.
  • Kennisnotitie krappe arbeidsmarkt. Reflectie van het SCP op de huidige aanpak en beleid ten aanzien van krapte op de arbeidsmarkt. Verwachte publicatie: februari 2023.
  • Kwantitatief onderzoeksrapport ‘Zicht op zorgen. Kerncijfers over de problematiek, hulpbronnen, leefsituatie en ondersteuning van mensen in het sociaal domein’. Verwachte publicatie: eind februari 2023. 
  • Verhoging van minimumloon en bijstand als wondermiddel voor welvaart en welbevinden van de lage inkomensgroep? Een ex-ante analyse van de gevolgen van de beleidswijziging in 2023/24 voor inkomen, gezondheid en welzijn. Verwachte publicatie februari 2023.
  • Kwantitatief onderzoeksrapport ‘Meer zicht op ouders. Zorgen, problemen en hulpbronnen van ouders van minderjarige kinderen’. Verwachte publicatie: eind maart 2023.