Aankomende publicaties

  • Het (nieuwe) Continu Onderzoek Burgerperspectieven waarin we een beeld geven van de veranderingen en constanten in de persoonlijke, politieke en maatschappelijke opvattingen van burgers. Publicatiedatum: 1 september 2022.