Nieuwe publicaties SCP: Editie 35

Via deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van het verschijnen van nieuwe publicaties van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Nederlanders pessimistischer over elkaar dan aan het begin van de coronacrisis, vertrouwen in politiek nog altijd hoger dan voor de crisis

2020 eindigt totaal anders dan het begon. Dat geldt ook voor de publieke stemming. Waar in januari 2020 het optimisme en politiek vertrouwen net boven het gemiddelde lag en men heel optimistisch was over de economie, veranderde de stemming aan het begin van de coronacrisis. Terugkijkend op dit jaar, zien we zowel grote schommelingen als constanten in de publieke opinie.

Nederlanders pessimistischer over elkaar dan aan het begin van de coronacrisis