Relevante kennis en publicaties

Het SCP beschikt over veel kennis over burgerperspectieven en de consequenties van beleidskeuzes op de kwaliteit van de samenleving. We stellen die kennis en inzichten rondom de verkiezingen graag ter beschikking voor iedereen die hierin is geïnteresseerd.

In aanvulling op onze verkiezings-notitie, vindt u onderstaand een selectie van relevante kennis en publicaties. Ook zijn we graag bereid vragen te beantwoorden of u te voorzien van aanvullende onderzoeksinformatie. Daarvoor kunt u mailen naar verkiezingen@scp.nl.

Algemeen

Participatie en ondersteuning

Sociale samenhang en sociale ongelijkheid

De relatie burger-overheid