Gezamenlijke adviezen planbureaus

Onze samenleving en onze economie hebben door de coronacrisis een enorme klap gehad. Het is niet verstandig om alleen op crisisbeheersing in te zetten. Mensen hebben behoefte aan een lange termijn perspectief. In wat voor land willen we met elkaar leven? Daarbij is inzetten op groeivermogen verstandig. Maar wel in brede zin; in veilig samenleven, in economisch en sociaal aanpassingsvermogen, in duurzaamheid en in onderling vertrouwen. Extra aandacht is daarbij nodig voor kwetsbare groepen en voor de rekening die anders bij jongeren en toekomstige generaties terechtkomt. De planbureaus werken samen om kabinet te adviseren op een breed herstelbeleid.

Planbureaus adviseren spoedige start van samenhangend herstelbeleid

Vind hier de brief en het nieuwsbericht.

Briefadvies: Aandachtspunten voor een herstelbeleid: Briefadvies Covid-19 Overleg Planbureaus

Vind hier het rapport en het nieuwsbericht.

Advies: OV-gebruik tijdens de opstartfase

Vind hier het rapport.

©Hans van Rhoon

Peer review referentiekader COVID-19

Vind hier het rapport.