Effecten corona op kwetsbare groepen in de samenleving

Er waren de afgelopen jaren – ook toen het economisch goed ging – hardnekkige verschillen tussen groepen. In de coronacrisis lopen kwetsbare groepen extra risico. Bij deze groepen komt de coronacrisis bovenop de problemen die er al waren. Beleid gericht op de arbeidsmarkt, onderwijs, sociaal domein en de maatregelen van de Rijksoverheid én werkgevers rondom thuiswerken moeten hier rekening mee houden. Hierbij moet ook aandacht zijn voor de mate waarin het gevoerde beleid en de maatregelen de solidariteit tussen groepen kan aantasten of de verhoudingen tussen groepen op scherp kan zetten. Deze onzekere tijden vragen om een integrale aanpak van het kabinet die gericht is op brede welvaart én het welbevinden naast de bestrijding van de crisis.

Beleidssignalement: maatschappelijke gevolgen coronamaatregelen Mantelzorgers

Vind hier het rapport en het nieuwsbericht.

Beleidssignalement: Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt

Vind hier het rapport en het nieuwsbericht.

Beleidssignalement: Mensen met een verstandelijke beperking

Vind hier het rapport en het nieuwsbericht.