Kwesties voor het kiezen 2021

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) onderzoekt door de jaren heen wat burgers in Nederland bezighoudt en welke problemen en kansen zij ervaren. De formatie van een nieuw kabinet met een nieuw regeerakkoord voor de komende vier jaar is een uitgelezen moment om dergelijke inzichten aan te reiken.

In Kwesties voor het kiezen 2021 inventariseert het SCP kansrijke oplossingsrichtingen voor vijf maatschappelijke kwesties op basis van de laatste stand van de sociale wetenschappen. Daarbij is ook gekeken hoe politieke partijen zich in de verkiezingsprogramma’s tot deze vraagstukken en oplossingsrichtingen verhouden. Politieke partijen kiezen hun eigen positie in deze kwesties en het SCP brengt deze met een beschouwende aanpak in beeld.