Meerjarenplan 2021-2025

Met het Meerjarenplan 2021-2025 anticipeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) op maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken die de komende jaren in Nederland spelen. Het SCP richt zich daarbij op vraagstukken die de verschillende beleidsdomeinen overstijgen en onderzoekt die door middel van zeven programma’s.