Continu Onderzoek Burgerperspectieven

Met het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) onderzoekt het SCP waarover burgers zich zorgen maken, wat ze belangrijk vinden, hoe het met hen gaat, en met de maatschappij en de politiek. Maar vooral besteedt het COB aandacht aan waarom ze dat vinden. Het brengt de mening van burgers en de stemming in het land in kaart.

Terugkerende onderwerpen zijn tevredenheid, verwachtingen over de economie, institutioneel vertrouwen en prioriteiten van burgers. Het COB verschijnt periodiek op basis van een grootschalige enquête en groepsgesprekken. 

Naast de periodieke publicaties brengt het SCP in het kader van het COB verdiepende studies uit. Hierin plaatst het SCP de publieke opinie in een breder historisch en internationaal perspectief. Ook worden enkele onderwerpen beter belicht.

Achtergrond

Het Continu Onderzoek Burgerperspectieven is de opvolger van de Belevingsmonitor Rijksoverheid. Het SCP voert het COB uit op verzoek van de Voorlichtingsraad (VoRa). Sinds begin 2008 vindt dit onderzoek plaats onder de Nederlandstalige bevolking van 18 jaar en ouder. De edities van vóór 2015 kunt u vinden via Archiefweb.

Wilt u meer weten over het Continu Onderzoek Burgerperspectieven? Neem dan contact op met Josje den Ridder.