Onderzoek naar maatschappelijke effecten van corona

De coronapandemie, en de maatrelen die genomen zijn om deze in te dammen, heeft impact op de gehele samenleving. Denk aan deelname aan werk of onderwijs, sociale contacten, vrijetijdsbesteding of het gebruik van zorg, verschillende terreinen die het SCP onderzoekt.

Het SCP doet onderzoek naar deze maatschappelijke gevolgen van corona. Zoals bij al ons onderzoek, kijken we zowel naar gevolgen voor de kwaliteit van leven van groepen burgers als naar de impact op de kwaliteit van de samenleving.

We starten met het duiden van de hele korte termijn, de gevolgen van de coronamaatregelen die de overheid heeft afgekondigd. Vervolgens zullen we kijken naar de gevolgen op de langere termijn en onder meer aandacht besteden aan  de vraag hoe de coronapandemie de risico’s en kansen van uiteenlopende maatschappelijke groepen heeft veranderd.

Dat doen we de eerste tijd vanuit bestaand onderzoek en op basis van literatuur. Ook in onze lopende onderzoeken zullen we ingaan op de gevolgen van corona.

Op basis van dit onderzoek zullen wij overheid en maatschappij informeren en agenderen en bijdragen aan de onderbouwing van beleid.

De contactpersoon voor het onderzoek naar de maatschappelijke effecten van corona is Lisette Kuyper. Voor vragen vanuit de pers kunt contact opnemen met Marieke van Zalk.