Onderzoeksbeschrijvingen SCP

Onderzoeksbeschrijvingen SCP - Onderzoeksbeschrijvingen SCP

Hieronder vindt u korte beschrijvingen van onderzoeken die in SCP-publicaties zijn gebruikt.

77 onderzoeksbeschrijvingen

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Sorteren op:
 1. Informele zorg (IZG)

  Om een beeld te krijgen van de situatie in de informele zorg, zowel qua mantelzorgers als qua andere zorgvrijwilligers, is ...

 2. Onderzoek zorggebruik - zorgenquête (OZG)

  De Zorgenquête is opgezet om ramingen te kunnen maken van het gebruik van verzorging en verpleging waarin zowel de demografische ...

 3. SCP Leefsituatie-index (SLI)

  Met de leefsituatie-index volgt het SCP de ontwikkeling van het individuele welzijn en de welvaart in Nederland.

 4. Survey integratie minderheden (SIM)

  De Survey integratie minderheden is opgezet om inzicht te krijgen in de integratie van de vier belangrijkste ...

 5. Geloof en Zingeving (GeZ)

  Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft een meetinstrument ontwikkeld waarin vragen worden gesteld naar hoe mensen in het ...

 6. Continu onderzoek burgerperspectieven (COB)

  Het Continu Onderzoek Burgerperspectieven heeft als doel een beeld te geven van de veranderingen en constanten in de ...

 7. Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)

  HBSC-Nederland is een landelijk onderzoek naar gezondheid en welzijn van scholieren.

 8. Verschil in Nederland (ViN)

  Voor het Sociaal en Cultureel Rapport van 2014 is onder de Nederlandse bevolking een enquête gehouden om te achterhalen welke ...

 9. Nieuwe Statushouders in Nederland (NSN)

  De survey Nieuwe Statushouders in Nederland (NSN2017) is onderdeel van een groter onderzoek dat via registerbestanden, periodiek ...

 10. Emancipatie-opinies (EMOP)

  Voor de Emancipatiemonitor wordt in aanvulling op het onderzoek Culturele veranderingen in Nederland (CV) een onderzoek naar ...

 11. Kijk op Kinderopvang (KoK)

  In het onderzoek Kijk op Kinderopvang (KoK) is gekeken naar hoe ouders over de betaalbaarheid, toegankelijkheid én kwaliteit van ...

 12. SociaalDomeinIndex (SDI)

  De Sociaaldomeinindex (SDI) is ontwikkeld als hulpmiddel om jaarlijks na te kunnen gaan in hoeverre de situatie van burgers op ...