Onderzoeksbeschrijvingen SCP

Onderzoeksbeschrijvingen SCP - Onderzoeksbeschrijvingen SCP

Hieronder vindt u korte beschrijvingen van onderzoeken die in SCP-publicaties zijn gebruikt.

77 onderzoeksbeschrijvingen

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Sorteren op:
 1. Sociale samenhang - Wmo participatieonderzoek (SocSam-Wmo)

  In het kader van de evaluatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een onderzoek gehouden onder de Nederlandse ...

 2. Sociale positie en voorzieningengebruik allochtonen (SPVA)

  Het onderzoek naar de sociale positie en het voorzieningengebruik van allochtonen (SPVA) is opgezet om de positie van de vier ...

 3. Sociaal vitaal platteland (SVP)

  In het kader van het monitoren van sociale en culturele ontwikkelingen op het platteland is de survey Sociaal Vitaal Platteland ...

 4. Same Feelings - onderzoek onder homojongeren (SAME)

  Het Same Feelings-onderzoek onder homojongeren (SAME) is de eerste grootschalige studie in Nederland onder jongeren die zich ...

 5. Roze vragenlijst - onderzoek onder homoseksuelen (RV)

  In het kader van het onderzoek naar acceptatie van homoseksualiteit in Nederland dat het SCP uitvoert voor de coördinerend ...

 6. Richtlijn voor sportdeelname onderzoek (RSO)

  De Richtlijn voor Sportdeelname Onderzoek (RSO) is een gestandaardiseerde vragenlijst om de frequentie, sporttak, sportvorm, ...

 7. Progressiviteit en conservatisme 1970

  Het onderzoek Progressiviteit en Conservatisme uit 1970 bevat vragen over meningen en attitudes ten opzichte van verschillende ...

 8. Personen met een verstandelijke handicap (PVH)

  Het PVH (Personen met een verstandelijke handicap) is een onderzoek om inzicht te krijgen in de leefsituatie van volwassen (18+) ...

 9. Pensioenvoorkeuren (LAD)

  In het meerjarige onderzoeksprogramma naar de legitimacy and adequacy of Dutch pension reforms (LAD) onderzoekt het SCP de ...

 10. Opvoeden in Nederland (OIN)

  Het onderzoek Opvoeden in Nederland (OIN) 2010 is opgezet om inzicht te krijgen in de opvoedpraktijk van hedendaagse ouders.

 11. Onderzoek naar ouderbetrokkenheid (EOB)

  Voor een onderzoek naar de manier waarop ouders betrokken zijn bij het onderwijs van hun kind zijn drie groepen ondervraagd: ...

 12. Onderzoek jeugd en opgroeien (OJO)

  Doel van het Onderzoek jeugd en opgroeien (OJO) is het ontwikkelen van een raming- en verdeelmodel voor de jeugdzorg in Nederland.