Dr C.L. (Christine) Carabain

Dr C.L. (Christine) Carabain

Functie
Programmaleider Schaarste, welvaart en welbevinden
Specialisme
Duurzaamheid
Telefoonnummer
06 2577 8961
E-mailadres
C.carabain@scp.nl

Christine Carabain studeerde psychologie (sociale psychologie, economische & milieu psychologie) aan Universiteit Leiden. Na haar promotie aan de Vrije Universiteit Amsterdam heeft zij gewerkt als onderzoeker en docent bij deze universiteit. Vanaf 2011 leidde zij bij NCDO (Nationale Commissie Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) het onderzoeksteam dat zich richtte op (mondiale) duurzaamheidvraagstukken en internationale samenwerking. Van 2018 tot 2021 was zij programmaleider Duurzame Samenleving bij het SCP. Met ingang van 2021 is zij programmaleider Schaarste, Welvaart en Welbevinden. Dit programma verricht haar onderzoek vanuit de notie van brede welvaart.

Beknopte bibliografie

  • Vringer, Kees & Christine Carabain (2019). Maatschappelijk draagvlak voor transitiebeleid. Den Haag: Planbureau van de Leefomgeving.
  • Carabain, Christine & Kim Putters (2019). Brede welvaart vereist een brede en kritische blik  op sociale samenhang. In: ESB 104(4772S).
  • PBL, CPB & SCP (2018). Verkenning Brede Welvaart 2018. Thema: Circulaire Economie, Gedrag en Beleid. Den Haag: Planbureau van de Leefomgeving.
  • Carabain, C.L., Boonstoppel, E., Hulsen, M. & N. van Douwen (2017). Nederlanders & de Wereld 2016. Amsterdam: Kaleidos Research.
  • Ghorashi, H., Carabain, C.L. & E. Szepietowska (2015). Paradoxes of (E)quality and Good will in Managing Diversity: A Dutch case in the Philanthropic Sector. In T. Matejskova & M. Antonsich (Eds.), Governing through Diversity. Migration Societies in Post-Multiculturalist Times (pp. 83-104). Houndmills: Palgrave.
  • Gilder, T.C. de, Carabain, C.L. & L. Moratis, (2013). Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in 2011. In T.N.M. Schuyt, B.M. Gouwenberg & R.H.F.P. Bekkers (Eds.), Geven in Nederland 2013: Giften, Nalatenschappen, Sponsoring en Vrijwilligerswerk (pp. 189-203). Amsterdam: Reed business education.