Dr. S. (Sjoerd) Kooiker

Dr. S. (Sjoerd) Kooiker

Functie
Wetenschappelijk medewerker
Specialisme
Solidariteit, preventie
Werkt bij
Afdeling Beleidsvisies, burgervisies en gedragingen
Telefoonnummer
06 2114 1188
E-mailadres
S.kooiker@scp.nl

Sjoerd Kooiker studeerde Sociale Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen, met specialisatie welzijnsvraagstukken (1986). Hij promoveerde tien jaar later aan dezelfde universiteit op een proefschrift over wat mensen doen met hun alledaagse gezondheidsklachten. Na zijn afstuderen werkte hij als onderzoeker bij de Rijksuniversiteit Groningen en bij het Nivel in Utrecht.

Onderzoek

Sinds 1993 werkt Sjoerd bij het SCP en doet onderzoek naar gezondheid en naar zorggebruik. Hierover publiceert hij met name in de Sociale en Culturele Rapporten en in de Sociale Staat van Nederland. Daarnaast draagt hij regelmatig bij aan de Volksgezondheid Toekomstverkenningen (VTV) van het RIVM. In 2014 en 2015 schreef hij mee aan publicaties van het SCP over informele zorg.  Op dit moment werkt hij samen met het Planbureau voor de Leefomgeving aan het opstellen van ramingen voor mantelzorg geven en krijgen in de toekomst. De eerste publicatie hierover is inmiddels verschenen als digitaal rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving. Daarnaast verscheen een samenvattend artikel op de website Sociale Vraagstukken (zie bibliografie).

Beknopte bibliografie

  • Sjoerd Kooiker en Andries de Jong  (2018). Het demografisch potentieel voor mantelzorg zal na 2020 snel dalen. Digitale publicatie op de website Sociale Vraagstukken.
  • Kooiker, Sjoerd (2017). Sociaal-economische gezondheidsverschillen (SEGV) als wicked problem.  In: Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, jrg. 95, nr.1, p.3-4.
  • Campen, C. van, S. Kooiker, A. de Boer. (2016). Zorgen: Hoe gaan we als samenleving zorgen voor de groeiende groep ouderen. In: A. van den Broek, C. van Campen, J. de Haan, A. Roeters, M. Turkenburg, L. Vermeij (red.). De toekomst tegemoet. Leren, werken, zorgen, samenleven en consumeren in het Nederland van later. Sociaal en Cultureel Rapport 2016. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • Kooiker, S en S. Croezen (2015). Gezondheid en zorg. In:  R. Bijl, J. Boelhouwer, E. Pommer, I. Andriessen (red.). De sociale staat van Nederland 2015. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • Kooiker, Sjoerd en Mirjam de Klerk (2015). Bereid en in staat om te helpen. In:  Mirjam de Klerk, Alice de Boer, Inger Plaisier, Peggy Schyns en Sjoerd Kooiker. Informele hulp: wie doet er wat? Omvang, aard en kenmerken van mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorg en ondersteuning in 2014. Den Haag: SCP.
  • Kooiker, Sjoerd en Inger Plaisier (2014). Organisaties in vijf gemeenten over informele hulp.In: Klerk, Mirjam de, Alice de Boer, Sjoerd Kooiker, Inger Plaisier en Peggy Schyns (2014). Hulp geboden; Een verkenning van de mogelijkheden en grenzen van (meer) informele hulp. Den Haag: SCP.