Dr. W.H. (Wouter) Mensink

Dr. W.H. (Wouter) Mensink

Functie
Wetenschappelijk medewerker
Specialisme
Burgerinitiatieven, civil society, activisme, vluchtelingen, klimaatverandering
Werkt bij
Afdeling Nederland internationaal
Telefoonnummer
06 21 22 40 96
E-mailadres
w.mensink@scp.nl

Wouter Mensink (1979) studeerde bestuurskunde aan de Universiteit Twente en filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde aan de Universiteit Leiden op een proefschrift over het beleidsdiscours over de relatie tussen patiënt en technologie. Buiten het SCP schreef hij een boek over fairtrade, verteld aan de hand van filosofische interpretaties van documentaires over dit onderwerp.

Maatschappelijke inzet

Bij het SCP doet hij onderzoek naar verschillende onderwerpen die allemaal raken aan maatschappelijke inzet. Dit kan heel rechtstreeks zijn, zoals bij studies naar burgerinitiatieven, innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen en betrokkenheid bij controverses over bijvoorbeeld vluchtelingenopvang of verduurzaming.

Beknopte bibliografie

  • Mensink, Wouter (2018). Verdeeldheid en verbinding. Terugblik op de inspanningen van de civil society bij de komst van vluchtelingen. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • Mensink, Wouter en Emily Miltenburg (2018). Eerder ambivalentie dan polarisatie over het vluchtelingenvraagstuk. In: Jaco Dagevos, Arend Odé, Pascal Beckers en Karin De Vries (red.). Nieuwe wegen voor vluchtelingen in Nederland. Over opvang, integratie en beleid. Amsterdam: Amsterdam University Press.
  • Wit, Arjen de, Wouter Mensink, Torbjörn Einarsson en René Bekkers (2017). Beyond Service Production: Volunteering for Social Innovation. In: Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, p. 1-20.
  • Wouter Mensink (2015), Kun je een betere wereld kopen? De consument en het fairfrade complex. Amsterdam: Boom Filosofie.
  • Mensink, W.H., Boele, A., Houwelingen, P. van, (2013). Vrijwillige inzet en ondersteuningsinitiatieven. Een verkenning van Wmo-beleid en –praktijk in vijf gemeenten. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.