Drs. M. (Marjolijn) Olde Monnikhof
Beeld: Martijn Beekman

Drs. M. (Marjolijn) Olde Monnikhof

Functie
(plv.) Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
Werkt bij
Directie
Telefoonnummer
06 21 95 68 93
E-mailadres
m.oldemonnikhof@scp.nl

Marjolijn Olde Monnikhof is sinds 23 oktober 2017 in dienst bij het SCP. Daarvoor was zij vanaf 2014 programmadirecteur bij de Inspectie SZW. Van 2009 tot 2014 heeft zij in de functie van kwartiermaker/directeur de transitie van de Commissie Gelijke Behandeling naar het College van de Rechten van de Mens vormgegeven. Marjolijn begon haar loopbaan als onderzoeker, eerst bij de Erasmus Universiteit Rotterdam en vervolgens als (beleids)onderzoeker bij het ITS.

Naast plaatsvervangend directeur van het SCP is zij expertlid van het Maatschappelijk Impact Team (MIT), lid van de Commissie Bestaansminimum, lid van de Taskforce Macrodoelmatigheid en lid van de Evaluatiecommissie Regieorgaan SIA. Marjolijn neemt deel aan het TMG Talent Ontwikkel Programma.

Marjolijn Olde Monnikhof studeerde Arbeid en Organisatie Psychologie aan de Rijksuniversiteit Leiden, tevens behaalde ze een Master of Science in Occupational Health aan de NSOH in Amsterdam. In 2013 en 2014 nam zij deel aan het ABD Kandidatenprogramma.