Prof. dr. K. (Kim) Putters

Prof. dr. K. (Kim) Putters

Functie
Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
Werkt bij
Directie
Telefoonnummer
088 984 63 01

Prof. dr. Kim Putters (1973) is sinds juni 2013 directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en hoogleraar Beleid en Sturing van de Zorg in de Veranderende Verzorgingsstaat bij Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM), van de Erasmus Universiteit  Rotterdam. Van 2008 tot 2013 was hij al hoogleraar Management van zorginstellingen aan hetzelfde instituut. Hij promoveerde op vraagstukken van beleid en bestuur in de zorg en verricht onderzoek naar innovaties in zorginstellingen, naar maatschappelijk ondernemerschap en wijk- en buurtgericht werken.

Kim Putters is vanaf 1 juni 2019 benoemd tot bestuurslid van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Vanaf januari 2017 is hij kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER). Hij is adviserend lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), voorzitter van het ZonMw onderzoeksprogramma ‘Effectief werken in de jeugdzorg’, vice-voorzitter bestuur van het Oranjefonds en lid van de curatorium van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Hij is daarnaast lid en voorzitter van verscheidene curatoria van leerstoelen aan Nederlandse universiteiten, waaronder de Den Uyl leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en een leerstoel van het Instituut Gak aan de Universiteit Utrecht. Ook is hij lid van de Raad van Advies van de Nationale Jeugdraad en lid van de Raad van Toezicht van Museum Catharijneconvent.

Van 2003 tot 2013 was Putters lid van de Eerste Kamer en sinds 2011 ook de Eerste
Ondervoorzitter. Hij was tevens vice-fractievoorzitter van de PvdA-fractie in de Senaat. Van 2011 tot 2013 was hij eveneens voorzitter van de Nederlandse Eerste en Tweede Kamerleden in de Interparlementaire Unie (IPU). In de gemeente Hardinxveld-Giessendam was hij van 2002 tot 2012 gemeenteraadslid en fractievoorzitter.

Uitnodigen Kim Putters

De directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau ontvangt vele uitnodigingen per jaar. Natuurlijk kan hij niet overal op ingaan. Om weloverwogen keuzes te kunnen maken is het voor ons belangrijk dat u in uw uitnodiging zoveel mogelijk relevante gegevens opneemt over het programma, datum, tijden, locatie, de aanwezigen, en de mogelijke rol van de heer Putters. U kunt hiervoor gebruikmaken van het uitnodigingsformulier SCP. Alleen goed uitgewerkte uitnodigingen kunnen snel worden beoordeeld.