Drs. A.G.J. (Ab) van der Torre
Beeld: Arenda Oomen

Drs. A.G.J. (Ab) van der Torre

Functie
Wetenschappelijk medewerker
Specialisme
Politie en justitie, Wmo
Werkt bij
Programma Schaarste, welvaart en welbevinden
E-mailadres
a.van.der.torre@scp.nl

Ab van der Torre studeerde Econometrie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds 1986 werkt hij bij het SCP. Ab houdt zich vooral bezig met ramingen van het gebruik van publieke diensten, analyses van criminaliteit en het justitiële systeem en diverse onderzoeken rondom de Wmo, de AWBZ, de pgb’s en de decentralisaties.

Wmo, AWBZ en decentralisaties

Ab was betrokken bij de pgb-monitor, waarin de aannames van de pgb-maatregelen werden getoetst. Hij werkt momenteel aan de Wmo-/AWBZ-monitor die uiteindelijk de veranderingen in zorggebruik en zorgkosten die het gevolg zijn van de decentralisaties, moet beschrijven.

Beknopte bibliografie

  • Evert Pommer, Ab van der Torre (2014). Hoofdstuk 3 Gezondheidszorg. In: J.H.M. Donders en C.A. de Kam (redactie). Jaarboek Overheidsfinanciën 2014. Den Haag: Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën.
  • Ab van der Torre, Ingrid Ooms en Mirjam de Klerk (2013). Het persoonsgebonden budget in de AWBZ. Monitor 2012. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • Evert Pommer, Lonneke van Noije and Ab van der Torre (2012). Hoofdstuk 5 Social safety. In: Jedid-Jah Jonker (ed.) (2012). Countries compared on public performance. A study of public sector performance in 28 countries. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (2012-14).
  • Kuhry, Bob, Flip de Kam, Ab van der Torre, Frank van Tulder, Evelien Eggink, Evert Pommer, Jos Blank en Lex Herweijer (2012). Waar voor ons belastinggeld? Prijs en kwaliteit van publieke diensten. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (2012-2).
  • Torre, Ab van der, Saskia Jansen en Evert Pommer (2011). Advies over het Wmo-budget huishoudelijke hulp voor 2012. Van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Uitgebracht aan het bestuurlijk overleg financiële verhoudingen. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.