Dr. J.D. (Jan Dirk) Vlasblom

Dr. J.D. (Jan Dirk) Vlasblom

Functie
Wetenschappelijk medewerker
Specialisme
Arbeidsmarkt
Telefoonnummer
06 11 06 83 23
E-mailadres
j.vlasblom@scp.nl

Jan Dirk Vlasblom studeerde Econometrie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Van 1992 tot 1997 werkte hij bij de Universiteit Utrecht, waar hij in 1998 promoveerde op een onderzoek naar de relatie tussen belastingheffing en het arbeidsaanbod van vrouwen. Van 1997 tot 2000 was hij werkzaam als onderzoeker bij het Researchcentgrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) in Maastricht. Daarna keerde hij weer terug naar de Universiteit Utrecht, waar hij tot 2010 als docent/onderzoeker werkzaam was.

Arbeidsmarktpanels

Binnen de onderzoeksgroep AIS houdt Jan Dirk zich vooral bezig met de Trendrapporten Arbeid die het SCP sinds 2010 beheert.

Beknopte bibliografie

  • Van Echtelt, P., S. Croezen, J.D. Vlasblom en M. De Voogd-Hamelink (2016). Aanbod van arbeid 2016. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • Roeters, A., J.D. Vlasblom en E. Josten (2016). Groeiende onzekerheid? De toekomst van ons werk. In: A. Van den Broek, C. Van Campen, J. De Haan, A. Roeters, M. Turkenburg en L. Vermeij (red.), De toekomst tegemoet (p. 76-93). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau
  • Vlasblom, J.D., P. Van Echtelt en M. De Voogd-Hamelink (2015). Aanbod van arbeid 2014. Arbeidsdeelname, flexibilisering en duurzame inzetbaarheid. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • Fransen, E., J. Plantenga en J.D. Vlasblom (2012). Why do women still earn less than men? Decomposing the Dutch gender pay gap, 1996-2006. In: Applied Economics, jg. 44, nr. 33, 4343-4354. 
  • Van Putten, A.E., J.D. Vlasblom, P.A. Dykstra en J.J. Schippers (2010). The absence of conflict between paid-work hours and the provision of instrumental support to elderly parents among middle-aged women and men. In: Ageing & Society, jg. 30, nr. 6, p. 923-948.
  • Pouwels, B., J.J. Siegers en J.D. Vlasblom (2008). Income, working hours, and happiness. In: Economics Letters, jg. 99, 72-74.
  • Vlasblom, J.D. en J.J. Schippers (2005). Arbeidsmarktconsequenties van kinderen krijgen: een verkenning van de langetermijngevolgen. Tilburg: Institute for Labour Studies (OSA-publicatie A216)
  • Vlasblom, J.D. (1998). Differences in labour supply and income of women in the Netherlands and the Federal Republic of Germany, A comparative analysis of the effect of taxes and social premiums (proefschrift). Utrecht: Universiteit Utrecht.