Dr. A.M. (Annemarie) Wennekers

Dr. A.M. (Annemarie) Wennekers

Functie
Programmaleider Representatie en vertrouwen
Specialisme
Media, digitalisering, meningsvorming, attitudes en gedrag
Werkt bij
Programma Representatie en vertrouwen
Telefoonnummer
06 15 29 00 58
E-mailadres
a.wennekers@scp.nl

Annemarie Wennekers is sinds 2015 als onderzoeker werkzaam bij het Sociaal en Cultureel Planbureau. Haar onderzoek richt zich op de rol van media en technologie in het dagelijks leven van mensen. Ook was ze als redactielid en projectleider betrokken bij De sociale staat van Nederland, een publicatiereeks waarin het SCP volgt hoe de kwaliteit van leven in Nederland zich ontwikkelt in een veranderende samenleving. Annemarie heeft een achtergrond in de sociale- en gedragswetenschappen. Ze voltooide een Bachelor en Research Master in de Sociale Psychologie (Radboud Universiteit Nijmegen) en een Master Sociale Wetenschappen (The University of Chicago, VS). In 2013 promoveerde ze bij de afdeling Sociale- en Cultuurpsychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen op een proefschrift over de vorming van impliciete (‘onbewuste’) attitudes. Van 2012-2015 werkte ze als Universitair Docent Persuasieve Communicatie bij de Amsterdam School of Communication Research (ASCoR; Universiteit van Amsterdam).

Beknopte bibliografie

  • Annemarie Wennekers, Jeroen Boelhouwer, Cretien van Campen, Jeanet Kullberg (red.) (2019) De sociale staat van Nederland 2019. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • Wennekers, Annemarie, Frank Huysmans en Jos de Haan (2018). Lees:Tijd. Lezen in Nederland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • Bijl, Rob, Jeroen Boelhouwer en Annemarie Wennekers (red.) (2017). De sociale staat van Nederland 2017. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • Wennekers, Annemarie en Jos de Haan (2017). Nederlanders en nieuws. Gebruik van nieuwsmedia via oude en nieuwe kanalen. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • Wennekers, Annemarie, Alke Bassler, Nathalie Sonck, Sjoerd Pennekamp, Henk Fernee en Jos de Haan (2017). Media:Time. A new time-use survey method to capture today’s media use. In: Survey Practice, jg. 10, nr. 4, p. 1-9.
  • Wennekers, Annemarie, Jos de Haan en  Frank Huysmans (2016). Media:Tijd in kaart. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.