Jaarverslag SCP 2018

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) deed in de afgelopen jaren veel onderzoek naar alle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, naar armoede in Nederland en naar de gezondheidszorg en onze ouderenzorg.

In dit jaarverslag worden een aantal projecten van 2018 uitgelicht en leest u de belangrijkste bevindingen.