logo

Het Platform Tijd, Arbeid en Zorg

28 juni 2017

Dit Platform brengt kennis bij elkaar over het combineren van taken en rollen en maakt deze toegankelijk. Op deze terreinen beoogt het platform een verbinding te leggen tussen de wetenschap, beleid en het maatschappelijk middenveld.

Het SCP heeft een lange traditie van onderzoek naar tijdsdruk, betaalde arbeid en zorgen voor elkaar. Deze onderwerpen staan voor veel Nederlanders niet op zichzelf. Daarom  is in 2016 het Platform Tijd, Arbeid en Zorg opgezet. Mensen zijn niet alleen maar werknemer, ouder of mantelzorger: rollen worden steeds vaker gecombineerd en overlappen. Om te begrijpen hoe(veel) mensen werken en zorgen, is het dan ook belangrijk om hiermee rekening te houden. Een werknemer met intensieve mantelzorgtaken zal bijvoorbeeld niet altijd op zijn of haar werk beschikbaar kunnen zijn en loopt een verhoogd risico op overbelasting. Door over de grenzen van de domeinen arbeid en zorg te kijken, begrijpen we niet alleen beter hoe Nederlandse burgers hun tijd besteden, maar wordt ook meer inzicht verkregen in hun kwaliteit van leven. Deze inzichten zijn ook voor beleid van grote meerwaarde.

Lezing Participeren in arbeid en zorg op 27 november 2017

Welke rol spelen sociale normen bij het maken van keuzes rondom arbeid en zorg? Dat is de centrale vraag van de lezing ‘Participeren in arbeid en zorg'.
Lees meer

Publicaties

De combinatie van arbeid en zorg is een terugkerend thema in de publicaties van het SCP. Een overzicht van deze publicaties is hier te vinden.

Contact

Voor meer informatie over het platform en de activiteiten die hieronder vallen, kunt u contact opnemen met Anne Roeters, Alice de Boer of Patricia van Echtelt

Home / tijdarbeidzorg

Menu