SCP uitnodigen

Bent u op zoek naar een spreker of wilt u een afspraak met een SCP-medewerker? Vul dan dit online formulier in.

Het SCP ontvangt tientallen verzoeken per week, bijvoorbeeld om te spreken op een congres of om kennis te delen bij een organisatie. We stellen deze uitnodigingen zeer op prijs.

Als u ook van plan bent een spreker of medewerker van het SCP uit te nodigen, kunt u hiervoor onderstaand formulier gebruiken. Dien uw verzoek minimaal twee maanden van te voren in. Dan weet u ruim op tijd of het SCP op uw uitnodiging kan ingaan. Het duurt ongeveer twee weken voordat u antwoord krijgt. 

Uitnodigingsformulier SCP

Toelichting verzoek aan het SCP

Om wat voor type bijeenkomst gaat het? Stuur, indien mogelijk, het conceptprogramma mee *
Wat voor type optreden vraagt u aan de spreker? *
Kan de door u gewenste spreker zich laten vervangen door een collega binnen het SCP?

Publiek, pers en andere aanwezigen

Zitten er in de zaal bijzondere genodigden (vips)?
Bijeenkomst
Is het een commercieel evenement? Wat zijn de kosten voor het aanwezige publiek?
Is er pers aanwezig?

Contactpersoon voor het optreden, inhoudelijk en organisatorisch

Logistieke informatie

Is het een nationale of internationale bijeenkomst?
Voertaal van de bijeenkomst
Zitten of staan de gasten

Bijlage(n) toevoegen

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw verzoek te beantwoorden, waarna ze vernietigd worden. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw verzoek te beantwoorden.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om uw verzoek te beantwoorden. Uw verzoek wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Zodra wij uw verzoek hebben beantwoord worden uw gegevens uit onze systemen verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *