Copyright

Iedereen mag de informatie op deze website hergebruiken op grond van de Wet Hergebruik van Overheidsinformatie, tenzij anders is aangegeven.

Het recht op hergebruik geldt voor informatie zoals teksten, rapporten en grafieken. Op foto's, video's, infographics of andere vormen van beeld is dit niet van toepassing. Het is dus niet toegestaan om het beeld te hergebruiken of over te dragen, tenzij bij het beeld expliciet is aangegeven dat het wel is toegestaan. Hergebruik is ook niet toegestaan het gaat om content van derden. Controleer daarom altijd de afzender van documenten.

Fotocredits: de meeste foto’s bij onze publicaties komen van Hollandse Hoogte. De foto’s van medewerkers zijn gemaakt door Valerie Kuypers.