Contact met het SCP

Contactgegevens

Tel: 06 11 41 49 54 / 06 11 88 00 81
Email: info@scp.nl
X: @SCPonderzoek

Bezoekadres

Sociaal en Cultureel Planbureau
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag

Let op: bij het SCP geldt een legitimatieplicht. Bezoekers kunnen zich legitimeren met paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Medewerkers van ministeries kunnen zich legitimeren met hun toegangspas, als die is voorzien van naam en pasfoto.

Postadres

Postbus 16164
2500 BD Den Haag