Brede welvaart

Brede welvaart gaat eigenlijk over alles wat belangrijk is. Terwijl financieel-economische aspecten relevant blijven, wordt het minstens zo belangrijk om te kijken naar andere dingen, zoals gezondheid, de staat van de natuur, vrije tijdsbesteding en tevredenheid met het leven. Brede welvaart kent dus vele facetten. Door te sturen op brede welvaart, kan beleid streven naar een welvarende, inclusieve en duurzame samenleving.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) doet onderzoek naar de sociaal-maatschappelijke kant van brede welvaart. Het SCP doet dit vanuit de focus die kwaliteit van de samenleving in zijn onderzoeksprogrammering heeft. Zo spelen bijvoorbeeld sociale ongelijkheid en politiek vertrouwen een belangrijke rol in vraagstukken omtrent stikstof, de woningmarkt, gezondheid of armoede, waardoor ze het beste met een integrale brede welvaartblik onderzocht kunnen worden. In dit dossier vind je voorbeelden van projecten die het SCP in het kader van brede welvaart heeft uitgevoerd.

In samenwerking met het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau werkt het SCP toe naar een analysekader, waarmee de verwachte brede welvaartgevolgen van beleid(sprogramma’s) in kaart kunnen worden gebracht. Het uiteindelijke doel van dit gezamenlijke programma is om brede welvaart sterker te verankeren in de Rijksbegrotingscyclus.

Kennisnotitie Brede welvaart en kwaliteit van de samenleving

In de benadering van brede welvaart die de gezamenlijke planbureaus hanteren wordt brede welvaart uitgewerkt via acht thema’s. Het SCP heeft een kennisnotitie geschreven die beschrijft hoe het SCP, vanuit het perspectief van kwaliteit van de samenleving, ook in die discussie belangrijke bijdragen levert.