Adviezen SCP aan Maatschappelijk Impact Team (MIT)

SCP onafhankelijk adviseur MIT

Tijdens de coronacrisis nam het kabinet, mede op basis van adviezen van het Outbreak Management Team (OMT), maatregelen om het coronavirus tegen te gaan.

In de tweede helft van 2022 is daar een tweede team bijgekomen: het Maatschappelijk Impact Team (MIT). Het MIT gaat het kabinet helpen bij het in kaart brengen van de sociale, maatschappelijke en economische impact van coronamaatregelen voor de samenleving. 

Het SCP deelt als expertlid zijn kennis met het MIT en biedt reflecties op de adviezen die het MIT gevraagd en ongevraagd uitbrengt. Daarnaast blijft het SCP onafhankelijk het kabinet adviseren over de aanpak van de coronapandemie.

De inbreng van het SCP bij het MIT wordt na publicatie van MIT-adviezen gepubliceerd op deze pagina.  

Nieuws MIT