Formatie 2021 - 2022

Maatschappelijke opgaven en kansrijke oplossingsrichtingen bezien vanuit de bril van burgers. Dat stond centraal in de kennis die het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in aanloop naar de verkiezingen in april 2021 en de daaropvolgende formatie van een nieuw kabinet heeft gedeeld.

Op basis van de inzichten uit SCP-onderzoeken van de afgelopen jaren heeft het SCP met verschillende kennisproducten deze kennis inzichtelijk gemaakt. Deze pagina geeft een chronologisch overzicht van die kennisproducten en waar en wanneer die zijn gedeeld. Dit dossier is afgesloten met de publicatie van de SCP Reflectie op het regeerakkoord 2021-2025 vanuit het burgerperspectief.

Overzicht kennisproducten verkiezingen en formatie