Peer review referentiekader COVID-19

Namens het kabinet heeft het Programma-DG Covid-19 de planbureaus en het RIVM gevraagd om een reflectie te geven op een referentiekader dat zij ontwikkelen. Dit referentiekader kan behulpzaam zijn bij keuzes over maatregelen tijdens de coronacrisis. De planbureaus hebben ieder een eigen reactie gegeven en deze gezamenlijk aangeboden.