Monitors

Het SCP brengt een aantal terugkerende publicaties of monitors uit. Voorbeelden daarvan zijn het tweejaarlijkse Sociaal en Cultureel Rapport, de tweejaarlijkse De sociale staat van Nederland, en het 'Memorandum', dat bij elke kabinetsformatie wordt opgesteld.