Continu onderzoek burgerperspectieven

Met het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) volgt en duidt het SCP ontwikkelingen in de Nederlandse publieke opinie. Het SCP onderzoekt hoe burgers vinden dat het gaat met Nederland, hoe ze aankijken tegen maatschappelijke en politieke kwesties en waarover ze zich zorgen maken. Het COB besteedt niet alleen aandacht aan wat mensen vinden, maar vooral ook aan de vraag waarom mensen iets vinden.

Terugkerende onderwerpen zijn politiek en sociaal vertrouwen, maatschappelijke zorgen, tevredenheid over de samenleving en opvattingen over globaliseringskwesties. Het COB verschijnt in beginsel drie keer per jaar op basis van een grootschalige enquête en focusgroepen. Daarnaast brengt het SCP verdiepende COB-studies uit. Daarin gaat het SCP uitgebreider in op verschillen in houdingen en opvattingen van Nederlanders of wordt een specifiek thema of doelgroep belicht.

Meer informatie
Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact op met projectleiders Josje den Ridder of Emily Miltenburg