Aankomende publicaties

  • Rapport over hoe de effecten van hulpbronnen en participatie op het welbevinden van ouderen geanalyseerd kunnen worden met modelberekeningen. Publicatie: 5 maart 2024.
  • Rapport ‘De leefwerelden van arm en rijk’. Een onderzoek naar de mate van gescheidenheid bij de minst en meest vermogende inwoners in Nederland. Publicatie: maart 2024.
  • Tweede rapport in de serie ‘Doe je mee?! Perspectieven op ‘zinvolle’ participatie’. Dit mixed-methods onderzoek richt zich op jongeren en de Maatschappelijke Diensttijd (MDT). Publicatie 2e kwartaal 2024.
  • Burgerperspectieven Bericht 1 2024. Publicatie: eind april 2024.