Aankomende publicaties

  • Burgerperspectieven Bericht 1 2023 over de stemming in Nederland en het vertrouwen in politiek en economie. Met als extra thema: inrichting van Nederland. Publicatie 20 april. 
  • Onderzoeksrapport ‘Verschillen in Maatschappelijk Onbehagen in Nederland’. Publicatie mei 2023.
  • Kwantitatief onderzoeksrapport ‘Zicht op zorgen. Kerncijfers over de problematiek, hulpbronnen, leefsituatie en ondersteuning van mensen in het sociaal domein’. Verwachte publicatie: voorjaar.
  • Kwantitatief onderzoeksrapport ‘Meer zicht op ouders. Zorgen, problemen en hulpbronnen van ouders van minderjarige kinderen’. Verwachte publicatie: voorjaar.