Aankomende publicaties

  • HBSC-factsheet van de Universiteit Utrecht, het Trimbos-instituut en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) waarin Nederlandse jongeren op het gebied van welzijn en gebruik van genotsmiddelen worden vergeleken met leeftijdgenoten uit andere landen. Publicatiedatum: 25 juni 2024.
  • Onderzoeksrapport ‘Niets moet, Mensbeelden en beleidsvoorkeuren van burgers en beleidsmakers bij sport- en beweegbeleid’. Verwachte publicatiedatum: eind juni 2024.