Begeleidingscommissie SCP

De Begeleidingscommissie (BC) houdt volgens zijn instellingsbesluit toezicht op de wetenschappelijke kwaliteit en op de maatschappelijke relevantie van het werk van het SCP, en adviseert het SCP bij het uitvoeren van zijn taak. De Begeleidingscommissie is verantwoordelijk voor de periodieke visitatie van het SCP.

Met ingang van 1 januari 2020 maken de volgende personen deel uit van de Begeleidingscommissie:

  • Mw. prof. Dr. R. Letschert (voorzitter) tot 1 januari 2024;
  • Mw. prof. dr. A.G. Blom tot 1 januari 2025;
  • Mw. prof. dr. C.D.A. Brinkgreve tot 1 juni 2023;
  • Dhr. drs. E.J. Kemeling MBA tot 1 juni 2023;
  • Dhr. dr. A.J. Kruiter tot 1 juni 2023;
  • Prof. Dr. H. van de Werfhorst tot 1 januari 2022;
  • Mw. Y. Zonderop tot 1 januari 2022.