Begeleidingscommissie SCP

De Begeleidingscommissie (BC) houdt volgens zijn instellingsbesluit toezicht op de wetenschappelijke kwaliteit en op de maatschappelijke relevantie van het werk van het SCP, en adviseert het SCP bij het uitvoeren van zijn taak. De Begeleidingscommissie is verantwoordelijk voor de periodieke visitatie van het SCP.

Met ingang van 1 januari 2020 maken de volgende personen deel uit van de Begeleidingscommissie:

Mw. prof. dr. C.D.A. Brinkgreve tot 1 juni 2025;

Christien Brinkgreve is emeritus hoogleraar Sociale Wetenschappen en werkte als hoogleraar Primaire samenlevingsvormen, levensloop en identiteit aan de Universiteit van Utrecht. Ze is gastdocent aan verschillende universiteiten en sinds 2019 lid van de Begeleidingscommissie van het SCP.

Dhr. dr. A.J. Kruiter tot 1 juni 2026;

Albert Jan Kruiter is mede-oprichter van het Instituut voor Publieke Waarden en doet actieonderzoek naar nieuwe manieren om publieke waarden te realiseren. Hij is in 2010 aan de Universiteit van Tilburg gepromoveerd met zijn proefschrift ‘’Mild despotisme’’. Sinds 2019 is hij lid van de Begeleidingscommissie van het SCP.

Prof. Dr. H. van de Werfhorst tot 1 januari 2025;

Herman van de Werfhorst is hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam en voorzitter van de Afdeling Sociologie. Zijn onderzoek richt zich op de rol van het onderwijs in ongelijkheids- en cohesievraagstukken. Hij bekleedt verschillende nevenfuncties en is sinds 2018 lid van de Begeleidingscommissie van het SCP. 

Mw. Y. Zonderop tot 1 januari 2025;

Yvonne Zonderop is onafhankelijk journalist, spreker en bestuurder. Zij heeft een journalistieke achtergrond en schrijft onder andere voor de Groene Amsterdammer over uiteenlopende onderwerpen. Yvonne Zonderop is sinds 2018 lid van de Begeleidingscommissie van het SCP.

Mw. Prof.dr. A.L. Bredenoord tot 1 januari 2029;

Prof.dr. Annelien Bredenoord is sinds 2021 rector magnificus van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij is verantwoordelijk voor onderwijs, onderzoek en impact, met inbegrip van het wetenschappelijk personeel(sbeleid), studenten en wetenschapsvoorlichting. Annelien Bredenoord is tevens hoogleraar en was tot juni 2023 lid van de Eerste Kamer. Zij is toezichthouder en bestuurder en werkt op het snijvlak van gezondheidszorg, technologie en innovatie, ethiek en politiek. Ze is lid geworden van de Begeleidingscommissie van het SCP per 1 januari 2024.