Directie SCP

De directie is eindverantwoordelijk voor het hele SCP en het realiseren van de visie, koers en de strategie van het SCP en de uitvoering van het meerjarenprogramma en het werkplan. De directie vormt het boegbeeld van het SCP en representeert de organisatie richting onze stakeholders en de samenleving. De directie heeft ook belangrijke rol in het vertalen van signalen uit de buitenwereld en uit de organisatie in samenspraak met de verschillende stakeholders naar het meerjarenprogramma en toekomstige werkplannen van het SCP. Daarnaast is de directie eindverantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking van SCP-producten, voor het realiseren van een cultuur op de werkvloer die de visie weerspiegelt en voor het organiseren van een goed lopende organisatie en de bedrijfsvoering.

Directielid

Staffunctionaris