Directie SCP

De directie draagt integrale verantwoordelijkheid voor de organisatie en de kwaliteit van het werk van het SCP. Gezamenlijk realiseert zij de opdracht, missie, visie en koers van het planbureau in verbinding met stakeholders en de samenleving. De directeur is eindverantwoordelijk.

Directielid