Dr. A. (Andries) van den Broek
Beeld: Valerie Kuypers

Dr. A. (Andries) van den Broek

Functie
Senior wetenschappelijk medewerker
Specialisme
Vrije tijd, cultuur (cultureel draagvlak ), cultuurbeleid
Werkt bij
Programma Beleidsvisies, burgervisies en gedragingen
E-mailadres
a.van.den.broek@scp.nl

Andries van den Broek studeerde politicologie in Rotterdam en politieke filosofie in Hull (UK). Hij promoveerde in Tilburg op een studie over de verraderlijke charme van het begrip generatie als sociale categorie. Sinds 1994 werkt hij met veel plezier bij het SCP, waar hij zich geruime tijd bezig hield met de (vrije)tijdsbesteding van de Nederlanders en met hun culturele belangstelling in het bijzonder. Hij hield zich enige tijd bezig met verduurzaming en met de Omgevingswet en was betrokken bij de SCP-input richting de kabinetsformatie, die begin 2022 verscheen. Momenteel werkt hij mee aan het BB&G-project verschuivende verantwoordelijkheden en levert hij vanuit zijn programma bijdragen aan SCP-brede projecten.

Beknopte bibliografie

  • Van den Broek, A. (2020). Corona en de betekenis van het culturele leven. Den Haag: SCP.
  • Van den Broek, A. en P. van Houwelingen (2019). Pantser of ruggengraat? Over erfgoed, identiteit en cultuurbeleid. In: Denkend aan Nederland. Sociaal en Cultureel Rapport 2019. Den Haag SCP.
  • Van den Broek, A. en Y. Gieles (2018). Het culturele leven. 10 culturele domeinen bezien vanuit 14 kernthema's. Den Haag: SCP.
  • Van den Broek, A., C. van Campen, J. de Haan, A. Roeters, M. Turkenburg en L. Vermeij (red.,2016). De toekomst tegemoet. Leren, werken, zorgen, samenleven en consumeren in het Nederland van later. Sociaal en Cultureel Rapport 2016. Den Haag: SCP.
  • Van den Broek, A., A. Steenbekkers, P. van Houwelingen en K. Putters (2016). Niet buiten de burger rekenen! Over randvoorwaarden voor burgerbetrokkenheid in het nieuwe omgevingsbestel. Den Haag: SCP.
  • Van den Broek, A. (2015). Groen denken, groen doen en het ‘groene gat’. Een schets van perspectieven en bevindingen. Den Haag: WRR.