Dr. S. (Sabrina) Dinmohamed

Dr. S. (Sabrina) Dinmohamed

Functie
Wetenschappelijk medewerker
Specialisme
Migratie, thuisgevoel, belonging, culturele praktijken
Werkt bij
Programma Lokaal. Het sociaal domein en de kracht van de lokale verzorgingsstaat
E-mailadres
s.dinmohamed@scp.nl

In 2002 studeerde Sabrina Dinmohamed af aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, waar zij de studie Sociaal Culturele Wetenschappen afrondde. Daarna werkte zij in verschillende onderzoeksfuncties, zowel binnen als buiten de wetenschappelijk sfeer, in Nederland en in Curaçao, als kwantitatief en kwalitatief onderzoeker. Haar onderzoek richt zich vooral op migratie, inpassing van immigranten en thuisgevoel. In 2021 rondde zij aan de Universiteit van Amsterdam haar promotieonderzoek af. Dit etnografische onderzoek richtte zich op de wijze waarop immigranten een thuis creëren in Nederland en de uitdagingen in hun dagelijks leven bij het vinden van een weg in een nieuwe samenleving.

Zij deelt haar kennis over de uitvoer van onderzoek door onderwijs te geven bij onderwijsinstellingen zoals de Haagse Hogeschool, Universiteit van Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam. 
 

Sinds 2023 is zij werkzaam bij het SCP en is aangesloten bij het programma Lokaal. Op dit moment is zij betrokken bij een onderzoek naar bijstandsgerechtigden in een multiproblematische situatie en integrale ondersteuning.

Beknopte bibliografie

 • Dinmohamed, S. (2023). Post-Migration Experiences, Cultural Practices and Homemaking: An Ethnography of Dominican Migration to Europe (wordt in september 2023 gepubliceerd door Emerald Publishers London).
 • Liberato, A. & Dinmohamed S. (2023). What Divisions do Coethnics Emphasize in their Boundary Work? Evidence from Switzerland and the Netherlands (under review Ethnic Studies Review).
 • Dinmohamed S. (2023). Exploring immigrants’ experiences through cultural practices and homemaking: the case of Dominican immigrants’ food practices. Journal of Ethnic and Racial Studies, DOI: 10.1080/01419870.2023.2165416.
 • Berg, M. van den, Dinmohamed, S., Ganzevoort, R., Klaver, J. & Mack, A. (2021) LHBTI’s, bekeerlingen en religieverlaters in de asielopvang. Amsterdam: Regioplan/Vrije Universteit.
 • Buimer, L., Dinmohamed, S. & Klaver, J.  (2021). Werk maken van werk voor statushouders. Amsterdam: Regioplan.
 • Dinmohamed, S. & Van Bergen, K. (2021). Vast zomerprogramma voor azc-kinderen. Amsterdam: Regioplan. 
 • Dinmohamed, S. (2021). Dominican flavours in a new context. Homemaking and food practices of Dominican immigrants. Proefschrift Universiteit van Amsterdam.
 • Dinmohamed, S. (2017). Sabor Quisqueyano in the Dutch Caribbean. Homemaking of Dominican immigrants in Curaçao. In Felbeck, C. & Klump A. (Eds.), Dominicanidad / Dominicanity. Perspectivas de un concepto (trans-)nacional / Perspectives on a (trans-)national concept. Bern: Peter Lang Publishing Group.
 • Dinmohamed, S. (2015). Sociaaleconomische kenmerken van twee generaties migranten in Curaçao. Modus, 3 (1), 19-30.
 • Dinmohamed, S. (2012, September 8). Visa para un sueño: Dominicaanse migranten in het Koninkrijk der Nederlanden, Amigoe, p.5.
 • Dinmohamed, S. (2009). Onderzoek naar migranten. Modus, 9 (1).
 • Dinmohamed, S. (2008). Migranten in de Nederlandse Antillen (2). Modus, 8 (1), 5-11.
 • Dinmohamed, S. (2007). Migranten in de Nederlandse Antillen (1). Modus, 7 (4), 5-9.