Dr. E. (Evelien) Eggink

Dr. E. (Evelien) Eggink

Functie
Senior wetenschappelijk medewerker
Specialisme
Productiviteit, ouderenzorg, woningmarkt
Werkt bij
Programma Lokaal Sociaal Domein
Telefoonnummer
06 1110 1290
E-mailadres
E.eggink@scp.nl

Evelien Eggink studeerde Wiskunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Ze studeerde af in de richting Stochastics and Operational Research. Tussen 1988 en 1994 werkte ze bij het Tinbergen Instituut en het Econometrisch Instituut van de Erasmus Universiteit Rotterdam aan haar proefschrift. Haar onderzoek deed ze op het gebied van econometrie en arbeidsmarkteconomie.

Publieke sector

Sinds 1994 werkt Evelien bij het SCP. Hier houdt ze zich vooral bezig met de productiviteit en effectiviteit van de publieke sector. Het meest recente onderzoek op dit gebied is een analyse van de productiviteitsontwikkelingen in de ziekenhuiszorg. De laatste jaren heeft ze haar onderzoeksterrein uitgebreid met modelontwikkeling op het terrein van de woningmarkt, kinderopvang en de zorg.

Beknopte bibliografie

  • Herweijer, Lex, Evelien Eggink, Evert Pommer en Jedid-Jah Jonker, m.m.v. Ingrid Ooms en Saskia Jansen  (2014) Leergeld. Veranderingen in de financiële positie van het voortgezet onderwijs en verschillen tussen schoolbesturen. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP-Publicatie 2014-16)
  • Verbeek-Oudijk, Debbie, Isolde Woittiez, Evelien Eggink  en Lisa Putman (2014) Who Cares In Europe.  A comparison of long-term care for the over 50s in sixteen European Countries. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP-Publicatie 2014-9)
  • Eggink, Evelien, Debbie Verbeek-Oudijk en Evert Pommer (2013). Burgers over de kwaliteit van publieke diensten. Een terugblik over 2002-2010. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP-Publicatie 2013-35)
  • Evelien Eggink, Debbie Oudijk, Klarita Sadiraj. VeVeRa-IV. Actualisatie en aanpassing ramingsmodel verpleging en verzorging 2009-2030. SCP-publicatie 2012-5.
  • Ras, M., I. Ooms, E. van Gameren and E. Eggink (2011). Housing consumption and financial policy instruments in the Netherlands. In: Housing Studies, 26, no. 7-8, pp. 975-995.