Dr. E. (Evelien) Eggink

Dr. E. (Evelien) Eggink

Functie
Senior wetenschappelijk medewerker
Specialisme
Productiviteit, ouderenzorg, woningmarkt
Werkt bij
Programma Lokaal. Het sociaal domein en de kracht van de lokale verzorgingsstaat
E-mailadres
E.eggink@scp.nl

Evelien Eggink studeerde Wiskunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Ze studeerde af in de richting Stochastics and Operational Research. Tussen 1988 en 1994 werkte ze bij het Tinbergen Instituut en het Econometrisch Instituut van de Erasmus Universiteit Rotterdam aan haar proefschrift. Haar promotie-onderzoek deed ze op het gebied van econometrie en arbeidsmarkteconomie. Sinds 1994 werkt Evelien Eggink bij het SCP. Naast modelontwikkeling op het gebied van publieke voorzieningen houdt zij zich bezig met de werking van het sociaal domein.

Beknopte bibliografie

  • De Klerk, Mirjam, Evelien Eggink, Patricia van Echtelt en Mariska Kromhout, m.m.v. Esther van den Berg (2022). Uitdagingen in het sociaal domein. Nieuwe gemeentebesturen aan zet. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • Schellingerhout, Roelof, Evelien Eggink, Jeroen Boelhouwer en Ingrid Ooms (2021). Voorzieningen in 3D. Gebruik van voorzieningen in het sociaal domein 2015-2019 vanuit verschillende perspectieven: personen, huishoudens, regio’s en trends. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • Eggink, Evelien, Isolde Woittiez en Mirjam de Klerk (2020). Maatwerk in meedoen. Een vergelijking van zelfredzaamheid, hulpbronnen en kwaliteit van leven tussen mensen met en zonder een verstandelijke beperking. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • Schellingerhout, Roelof, Ingrid Ooms, Evelien Eggink en Jeroen Boelhouwer. Jeugdhulp in de wijk. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP-Publicatie 2020-1).
  • Woittiez, Isolde, Evelien Eggink en Debbie Verbeek-Oudijk (2019). Wat als zorg wegvalt. Een simulatie van alternatieven voor zorg en ondersteuning voor mensen met een gezondheidsbeperking. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP-Publicatie 2019-19).