Dr. S.J.M (Stella) Hoff
Beeld: Valerie Kuypers

Dr. S.J.M (Stella) Hoff

Functie
Wetenschappelijk medewerker
Specialisme
Sociale zekerheid, re-integratie uitkeringsontvangers, armoede, niet-gebruik inkomensregelingen
Werkt bij
Programma Schaarste, welvaart en welbevinden
E-mailadres
S.hoff@scp.nl

Stella Hoff studeerde Sociale Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. In 1995 promoveerde ze bij de vakgroep Sociologie en Sociale Gerontologie van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hierna werkte ze als onderzoeker bij de hieraan gelieerde Stichting voor Toegepaste Gerontologie. Sinds 1997 werkt Stella bij het SCP. Hier doet ze onder meer onderzoek naar de sociale zekerheid en aspecten van sociale uitsluiting en armoede in Nederland.

Beknopte bibliografie

  • Hoff, S., C. Vrooman, J. Iedema, J. Boelhouwer en J. Kullberg (2021). Verschil in Nederland 2014-2020. Zes sociale klassen en hun visies op samenleving en politiek. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • Olsthoorn, M., P. Koot, S. Hoff, M. Ras, B. van Hulst, J.M. Wildeboer Schut, J. Arts, B. Goderis, L. Thijssen, M. de Haard, M. Vlekke en E. Verkade (2020). Kansrijk armoedebeleid. Den Haag: Centraal Planbureau/Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • Echtelt, P. van, K. Sadiraj, S. Hoff, S. Muns, K. Karpinska, Djurre Das en M. Versantvoort, m.m.v. L. Putman (2019). Eindevaluatie van de Participatiewet. Den Haag: SCP.
  • Hoff, S., B. van Hulst, J.M. Wildeboer Schut en B. Goderis (2019). Armoede in kaart 2019. Den Haag: SCP.
  • Vrooman, J.C., E. Josten, S. Hoff, L. Putman en J.M. Wildeboer Schut (2018). Als werk weinig opbrengt. Werkende armen in vijf Europese landen en twintig Nederlandse gemeenten. Den Haag: SCP.