Dr. S.J.M (Stella) Hoff

Dr. S.J.M (Stella) Hoff

Functie
Wetenschappelijk medewerker
Specialisme
Sociale zekerheid, re-integratie uitkeringsontvangers, armoede, niet-gebruik inkomensregelingen
Werkt bij
Programma Beleidsvisies, burgervisies en gedragingen
Telefoonnummer
06 1525 2716
E-mailadres
S.hoff@scp.nl

Stella Hoff studeerde Sociale Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. In 1995 promoveerde ze bij de vakgroep Sociologie en Sociale Gerontologie van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hierna werkte ze als onderzoeker bij de hieraan gelieerde Stichting voor Toegepaste Gerontologie. Sinds 1997 werkt Stella bij het SCP. Hier doet ze onder meer onderzoek naar de sociale zekerheid en aspecten van sociale uitsluiting en armoede in Nederland.

Beknopte bibliografie

  • Hoff, S. (2015). Pensioenen: solidariteit en keuzevrijheid. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • Hoff, S. (2014). Replicatie van het meetinstrument voor sociale uitsluiting. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • Hoff, S. en A. Soede (2013). Maatschappelijke effecten van het wetsvoorstel Hervorming kindregelingen voor gezinnen met kinderen. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. 
  • Hoff, S. en C. Vrooman. Dimensies van sociale uitsluiting. Naar een verbeterd meetinstrument. Den Haag: SCP (SCP-publicatie 2011-20)
  • Hoff, S. Uit de armoede werken. Omvang en oorzaken van uitstroom uit armoede. Den Haag: SCP (SCP-publicatie 2010-22)