Drs. J.G.F. (Ans) Merens

Drs. J.G.F. (Ans) Merens

Functie
Wetenschappelijk medewerker
Specialisme
Emancipatie in algemene zin, vrouwen in topfuncties, positie van migrantenvrouwen
Telefoonnummer
06 15 18 62 21
E-mailadres
a.merens@scp.nl

Ans Merens studeerde Sociale economie en Maatschappijgeschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarna werkte zij als docent Methoden en technieken en later als onderzoeker bij de Erasmus Universiteit. Ook was zij werkzaam bij de Sociaal-Economische Raad en bij De Volkskrant.

Emancipatie

Sinds 1993 werkt Ans bij het SCP. In de eerste jaren werkte ze mee aan doelgroepenrapportages op het terrein van onder meer minderheden en jeugd. Vanaf 1999 doet ze onderzoek op het terrein van emancipatie. Ze werkte mee aan alle edities van de Emancipatiemonitor, als auteur en van 2008-2014 ook als projectleider. Daarnaast doet ze veel onderzoek naar de positie van vrouwen in topfuncties.

Eerder heeft ze gepubliceerd over de arbeidsmarktpositie van jonge vrouwen en mannen en van migrantenvrouwen, deeltijdwerk, kinderopvang en beloningsverschillen.

Ans is lid van de werkgroep Gender Equality Index van het European Institute for Gender Equality (EIGE).

Beknopte bibliografie