Drs. J.G.F. (Ans) Merens

Drs. J.G.F. (Ans) Merens

Functie
Wetenschappelijk medewerker
Specialisme
Emancipatie in algemene zin, vrouwen in topfuncties, arbeidsmarkt
Werkt bij
Programma Participatie, talentontwikkeling en kansengelijkheid
Telefoonnummer
06 15 18 62 21
E-mailadres
a.merens@scp.nl

Ans Merens studeerde Sociale economie en Maatschappijgeschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarna werkte zij als docent Methoden en technieken van onderzoeken en later als onderzoeker bij de Erasmus Universiteit. Ook was zij werkzaam bij de Sociaal-Economische Raad en bij De Volkskrant.

Emancipatie

Sinds 1993 werkt Ans bij het SCP. In de eerste jaren werkte ze mee aan doelgroepenrapportages op het terrein van onder meer minderheden en jeugd. Vanaf 1999 doet ze onderzoek op het terrein van emancipatie. Ze werkte mee aan alle edities van de Emancipatiemonitor (2000-2020), als auteur en van 2008-2014 ook als projectleider. Daarnaast heeft ze veel onderzoek gedaan naar de positie van vrouwen in top- en managementfuncties. Hierover heeft ze een proefschrift afgerond (verdediging zal in 2022 plaatsvinden). Ook doet ze onderzoek naar algemene arbeidsmarktvraagstukken bv. de gevolgen van thuiswerken voor werknemers.

Eerder heeft ze gepubliceerd over de arbeidsmarktpositie van jonge vrouwen en mannen en van migrantenvrouwen, deeltijdwerk, kinderopvang en beloningsverschillen.

Ans is lid van de werkgroep Gender Equality Index van het European Institute for Gender Equality (EIGE).

Beknopte bibliografie

  • Merens, Ans en Jurjen Iedema (2021). Doorgaande of doodlopende wegen? Doorstroom van vrouwen en mannen naar leidinggevende functies. In: Mens & Maatschappij, jg. 96, nr. 4, p. 553-582.
  • Josten, Edith en Ans Merens (2021). Thuis of op kantoor. Plus- en minpunten van thuiswerken voor het welbevinden van werknemers. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • Merens, Ans (2020). Komen er meer vrouwen in topfuncties? In: Marion van den Brakel, Brigitte Hermans en Wil Portegijs (red.) (2020). Emancipatiemonitor 2020 (cardstack).
  • Olsthoorn, Martin, Lex Herweijer, Ans Merens, Sander Muns en Lisa Putman (2020). Verwachte gevolgen van corona voor scholing, werk en armoede. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (webpublicatie).
  • Merens, Ans en Jurjen Iedema (2020). Verschillende wegen naar leidinggeven. Doorstroom van vrouwen en mannen naar leidinggevende functies. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (webpublicatie).
  • Merens, Ans (2020). Zoeken meer werknemers een andere baan?. In: Edith Josten (red.) (2020). Arbeidsmarkt in kaart: wel- en niet-werkenden – editie 2 (cardstack).
  • Jongen, Egbert, Ans Merens, Jos Ebregt en Debby Lanser (2019). Vrouwen aan de top. Den Haag: Centraal Planbureau/Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • Merens, Ans (2019). Opgestaan, plaats vergaan … Uitstroom van vrouwen en mannen in leidinggevende functies. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (webpublicatie).
  • Merens, Ans en Freek Bucx (red.) (2018). Werken aan de start. Jonge vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • Merens, Ans en Henk Jan Dirven (2018). Komen er meer vrouwen in topfuncties?. In: Wil Portegijs en Marion van den Brakel (red.) (2018). Emancipatiemonitor 2018 (cardstack).