Drs. W.J. (Wil) Portegijs

Drs. W.J. (Wil) Portegijs

Functie
Wetenschappelijk medewerker
Specialisme
Vrouwenemancipatie, kinderopvang, deeltijdarbeid
Werkt bij
Programma De diverse bevolking van Nederland. Samenleven nu en in de toekomst
Telefoonnummer
06 11 85 34 90
E-mailadres
w.portegijs@scp.nl

Wil Portegijs studeerde in 1988 af als sociaal psycholoog aan de Rijksuniversiteit Leiden. Ze werkte toen al bij de vakgroep Vrouwenstudies. Tot eind jaren negentig bleef ze verbonden aan de universiteit en deed ze onderzoek in opdracht van diverse ministeries. Haar aandachtsgebied was de relatie vrouw en arbeid. In 1999 werd ze beleidsmedewerker Emancipatie bij het Leids Universitair Medisch Centrum.

In 2001 kwam Wil in dienst bij het SCP. Haar opdracht was het uitbrengen van de tweede Emancipatiemonitor. Sindsdien werkt ze elke twee jaar mee aan een nieuwe editie van de Emancipatiemonitor.  Daarnaast doet ze onderzoek naar de achtergronden van het hoge aandeel vrouwen dat in deeltijd werkt en factoren die bij besluiten over arbeidsduur een rol spelen. Zo onderzocht ze de rol die kinderopvang daarbij speelt, de vraag of vrije tijd van vrouwen even vrij is als die van mannen en het belang dat vrouwen en mannen hechten aan de economische zelfstandigheid van vrouwen.

Beknopte bibliografie