Dr. S.A. (Simone) de Roos
Beeld: Valerie Kuypers

Dr. S.A. (Simone) de Roos

Functie
Wetenschappelijk medewerker
Specialisme
Opvoeding, psychosociale gezondheid van de jeugd
Werkt bij
Programma Participatie, talentontwikkeling en kansengelijkheid
E-mailadres
s.de.roos@scp.nl

Simone de Roos is van origine een leerkracht en ontwikkelingspsycholoog. Zij promoveerde in 1995 op een longitudinaal onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van jonge kinderen. Sinds 2010 werkt zij bij het SCP waar zij onderzoek doet naar de gezondheid en het welbevinden van jongeren, zoals jonge mantelzorgers. Ook het gezinsleven en de netwerken daaromheen, waaronder jeugdzorg, hebben haar aandacht. Momenteel werkt ze aan studies over veerkracht, participatie en welbevinden bij scholieren en studenten en over de combinatie van werk en mantelzorg onder volwassenen.

Beknopte bibliografie

  • Berkelbach, E.E., S.L. Nijhof, G.W. Dalmeijer, N.C. Onland-Moret, S.A. de Roos, H.M.B. Lesscher, E.M. van de Putte, C.K. van der Ent, C. Finkenauer en G.W.J.M. Stevens (2022). Psychosocial functioning in adolescents growing up with chronic disease: The Dutch HBSC study. In: European Studies of Pediatrics, jg. 181, p. 763-773.
  • Roos, S.A. de, F. Bucx en E. van den Bergh (2021). Sociale netwerken van ouders. Steun bij de opvoeding en andere ouderschapstaken. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • Roos, S.A. de, I. van Tienen en A. de Boer (2020). Bezorgd naar school. Kwaliteit van leven van scholieren met een langdurig ziek gezinslid. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • Roos, S. de, S. Bot en A. de Boer (2016). Well-being and need for support of adolescents with a chronically ill family member. In: Journal of Child and Family Studies, jg. 26, nr. 2, p. 405-415
  • Stevens, G., S. van Dorsselaer, M. de Boer, S. de Roos, E. Duinhof, T. ter Bogt, R. van den Eijnden, L. Kuyper, D. Visser, W. Vollebergh en M. de Looze (2018). HBSC 2017. Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland. Ridderkerk: Ridderprint. B.V.
  • Tienen, I. van, S. de Roos en A. de Boer (2020). Spijbelen onder scholieren: de rol van een zorgsituatie thuis. In: TSG (Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen), jg. 98, p. 9-17.
  • Kuyper, L., S. de Roos, J. Iedema en G. Stevens (2016). Growing Up With the Right to Marry: Sexual Attraction, Substance Use, and Well-Being of Dutch Adolescents. In: The Journal of Adolescent Health, jg. 59, nr. 3, p. 276-282.