Ir. J.H.M. (Anja) Steenbekkers

Ir. J.H.M. (Anja) Steenbekkers

Functie
Wetenschappelijk medewerker
Specialisme
Leefsituatie, kwaliteit van leven, beleving, duurzaamheid, leefomgeving, platteland
Telefoonnummer
06 15 29 01 03
E-mailadres
a.steenbekkers@scp.nl

Anja Steenbekkers (1965) studeerde Huishoud- en consumentwetenschappen aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. Ze werkte van 1991 tot 2002 bij TNO Preventie en Gezondheid in Leiden aan onderzoek naar de beleving van de woonomgeving en gezondheidseffecten van omgevingsfactoren. Van 2004 tot 2017 was zij projectleider van het monitorprogramma Sociale Staat van het Platteland. Na een kort uitstapje naar het onderzoeksprogramma ter evaluatie van de Wet Langdurige zorg, maakt zij sinds 2018 deel uit van het onderzoekteam Duurzame Samenleving en richt zij zich op de energietransitie vanuit duurzaamheidsperspectief.

Sociale Staat van het Platteland

Binnen het monitorprogramma Sociale Staat van het platteland volgde het SCP sociale en culturele veranderingen op het platteland door middel van een schets van aspecten van de leefsituatie van de bewoners.

In de eerste monitor Thuis op het platteland (2006) lag het accent op de verschillen tussen bewoners op het platteland en in stad. In  De Dorpenmonitor (2013)  en Dorpsleven tussen stad en land (2017) was de blik sterk gericht op de verschillen binnen het platteland. Daartoe werden vier dorpstypen onderscheiden, naar hun omvang en hun ligging ten opzichte van de stad, en werd bij een aantal thema’s ingezoomd op dorpen in krimpregio’s.

Naast de monitor zijn er divers verdiepende, verbredende en populairwetenschappelijke publicaties verschenen.

Beknopte bibliografie

  • Steenbekkers, A., F. Vonk, P. Feijten en P. Schyns (2017). Te bereiken doelen bij melders. In: Peteke Feijten, Roelof Schellingerhout, Mirjam de Klerk, Anja Steenbekkers, Peggy Schyns, Frieke Vonk, Anna Maria Marangos, Alice de Boer en Liesbeth Heering, Zicht op de Wmo 2015. Ervaringen van melders, mantelzorgers en gespreksvoerders (p. 170-225). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau

  • Steenbekkers, A., L. Vermeij en P. van Houwelingen (2017). Dorpsleven tussen stad en land. Slotpublicatie Sociale Staat van het Platteland.

  • Andries van den Broek, Anja Steenbekkers, Pepijn van Houwelingen, Kim Putters (2016). Niet buiten de burger rekenen! Over randvoorwaarden voor burgerbetrokkenheid in het nieuwe omgevingsbestel. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau

  • Jeroen Boelhouwer, Andries van den Broek, Anja Steenbekkers (2014). Sociale innovatie en cultuuromslag.In: Monitor Duurzaam Nederland 2014: Verkenning uitdagingen voor adaptief energie-innovatiebeleid (p. 36-53). Den Haag: Centraal Planbureau, Planbureau voor de Leefomgeving, Sociaal en Cultureel Planbureau.

  • Anja Steenbekkers en Andries van den Broek (2014). Natuur en Cultuur. Een vergelijkende verkenning van betrokkenheid en beleid. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau

  • Steenbekkers, A. en L. Vermeij (red.) (2013). De dorpenmonitor. Ontwikkelingen in de leefsituatie van dorpsbewoners, Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.