Ir. J.H.M. (Anja) Steenbekkers

Ir. J.H.M. (Anja) Steenbekkers

Functie
Wetenschappelijk medewerker
Specialisme
Energietransitie, duurzaamheid, leefsituatie, kwaliteit van leven, regio en ruraal
Werkt bij
Programma Beleidsvisies, burgervisies en gedragingen
E-mailadres
a.steenbekkers@scp.nl

Anja Steenbekkers volgde een brede sociaal-wetenschappelijke studie aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. Ze werkte van 1991 tot 2002 bij TNO Preventie en Gezondheid aan onderzoek naar gezondheid en welzijn in relatie tot leefomgeving en milieu. Van 2004 tot 2017 was zij projectleider van het monitorprogramma Sociale Staat van het Platteland. Van 2018-2020 richtte zij zich in het programma Duurzame Samenleving op onderzoek naar de energietransitie vanuit burgerperspectief. In het huidige onderzoeksprogramma BBG staat de verdeling van verantwoordelijkheden en mensbeelden in beleid centraal.

Energietransitie vanuit burgerperspectief

We verrichten zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek naar kennis, houdingen, motieven, verwachtingen en gedrag van burgers met betrekking tot de energietransitie en klimaatbeleid. Hierbij is aandacht voor draagvlak en participatie in beleid. Daarnaast kijken we naar factoren die van invloed zijn op het al dan niet meebewegen met de richting van de transitie en naar verschillen tussen groepen. Eerdere publicaties hebben betrekking op aardgasvrij wonen, woningverduurzaming en klimaatopvattingen. In ons huidige onderzoekswerk verdiepen we op de (financiële) participatie van burgers bij grootschalige energieprojecten.

Sociale Staat van het Platteland

Binnen het afgesloten monitorprogramma Sociale Staat van het Platteland volgde het SCP sociale en culturele veranderingen op het platteland door middel van een schets van aspecten van de leefsituatie van de bewoners. Naast monitorende publicaties Thuis op het platteland (2006), Dorpenmonitor (2013) en Dorpsleven tussen stad en land (2017) zijn er diverse verdiepende, verbredende en populairwetenschappelijke publicaties verschenen.

Beknopte bibliografie

  • Steenbekkers, Fransman en Mensink (2021). Meedoen aan woningverduurzaming, In: van Noije, Verbeek-Oudijk, de Haan (red). Kwesties voor het kiezen 2021. Analyse van vijf urgente maatschappelijke vraagstukken voor de komende kabinetsperiode (p.253-332).  Den Haag: SCP
  • Steenbekkers, Fransman, de Kluizenaar (2021). Woningverduurzaming: willen en kunnen betekent nog niet doen - Drijfveren en ervaren barrières bij woningeigenaren. Den Haag: SCP
  • Kluizenaar, de, Carabain, Steenbekkers (2020). Klimaat en samenleving. Klimaatbeleid en de samenleving. Een korte samenvatting van inzichten uit het SCP-onderzoek op het vlak van duurzame samenleving. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • Scholte, de Kluizenaar, de Wilde, Steenbekkers, Carabain (2020). Op weg naar aardgasvrij. De energietransitie vanuit burgerperspectief. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • Steenbekkers en Scholte (2019). Onder de pannen zonder gas. Woningeigenaren en hun afwegingen voor aardgasvrije alternatieven. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • Steenbekkers, Vermeij en van Houwelingen (2017). Dorpsleven tussen stad en land. Slotpublicatie Sociale Staat van het Platteland.
  • Broek, van den, Steenbekkers, van Houwelingen, Putters (2016). Niet buiten de burger rekenen! Over randvoorwaarden voor burgerbetrokkenheid in het nieuwe omgevingsbestel. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau
  • Boelhouwer, van den Broek, Steenbekkers (2014). Sociale innovatie en cultuuromslag. In: Monitor Duurzaam Nederland 2014: Verkenning uitdagingen voor adaptief energie-innovatiebeleid (p. 36-53). Den Haag: Centraal Planbureau, Planbureau voor de Leefomgeving, Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • Steenbekkers en Vermeij (red.) (2013). De dorpenmonitor. Ontwikkelingen in de leefsituatie van dorpsbewoners, Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • Steenbekkers, Veldheer (red) (2006). Thuis op het platteland. De leefsituatie van stad en platteland vergeleken. Den Haag: SCP.