Dr. S.R. (Sander) Steijn
Beeld: Valerie Kuypers

Dr. S.R. (Sander) Steijn

Functie
Programmaleider Nederland internationaal
Werkt bij
Programma Nederland Internationaal
E-mailadres
s.steijn@scp.nl

Sander Steijn is sinds 1 januari 2021 programmaleider van het programma Nederland Internationaal (NLI) en lid van het MT van het SCP. NLI ontwikkelt en ontsluit beleidsrelevante kennis over de (toenemende) internationale oriëntatie van Nederland. Specifiek richten we ons op (gevolgen van) culturele, sociale, economische en institutionele verwevenheid van Nederland met andere landen en op burgerperspectieven rondom (inter)nationale verbondenheid en solidariteit.

Voor zijn huidige functie werkte hij als kwantitatief methodoloog op het SCP en was hij namens het SCP lid van het Core Scientific Team van het European Social Survey en lid van de kerngroep van het Nederlandstalig Platform voor Surveyonderzoek (NPSO). In november 2016 verdedigde hij zijn proefschrift aan de afdeling Sociologie van de UvA, waar hij eerder een onderzoeksmaster sociale wetenschappen (cum laude) en een bachelor politicologie volgde.