Dr. L. (Leen) Sterckx

Dr. L. (Leen) Sterckx

Functie
Wetenschappelijk medewerker
Specialisme
Adviseur kwalitatief onderzoek
Werkt bij
Afdeling methodologie
Telefoonnummer
06 11 25 50 84
E-mailadres
l.sterckx@scp.nl

Leen Sterckx studeerde sociologie aan de K.U. Leuven en Arbeidswetenschappen aan de C.U. de Louvain-la-Neuve en het Instituto Superior em Ciências do Trabalho e da Empresa in Lissabon. In 2014 promoveerde zij aan de Universiteit van Amsterdam op een proefschrift over gemengde huwelijken van Nederlanders met een Turkse of een Marokkaanse achtergrond. Gedurende twintig jaar deed zij onderzoek naar migratie en integratie, in het bijzonder naar partnerkeuze van mensen met een migratieachtergrond en huwelijksmigratie. Sinds 2012 werkt zij bij het Sociaal en Cultureel Planbureau, eerst als (kwalitatief) onderzoeker op gebied van etnische minderheden en tegenwoordig als methodoloog met als specialismen kwalitatief onderzoek en inclusief onderzoek.

Bibliografie

  • Sterckx, L., Fessehazion, M., Teklemariam, B. (2018) Eritrese statushouders in Nederland. Een kwalitatief onderzoek over de vlucht en hun leven in Nederland, Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau
  • Andriessen, I., Vanden Berghe, W., Sterckx, L. (2017) Grenzen aan de eenheid. De beleving en waardering van diversiteit en inclusiviteit onder medewerkers van Defensie, Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • Sterckx, L. (2015). The Self-Arranged Marriage: Modern Muslim Courtship Practices in the Netherlands, in Toguslu, E. (ed.) Everyday Life Practices of Muslims in Europe, Leuven: Leuven University Press, pp. 113-126.
  • Sterckx, L. (2014). Trouwen met een vreemdeling. Afstand en nabijheid in de relaties van ‘Turken’ en ‘Marokkanen’ in een gemengd huwelijk. Diemen: AMB-press.
  • Sterckx, L, Dagevos, J., Huijnk, W. en van Lisdonk, J. (2014) Huwelijksmigratie in Nederland. Achtergronden en leefsituatie van huwelijksmigranten. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.