Dr. ir. M.C. (Maroesjka) Versantvoort

Dr. ir. M.C. (Maroesjka) Versantvoort

Functie
Programmaleider programma De diverse bevolking van Nederland. Samenleven nu en in de toekomst
Specialisme
Arbeidsparticipatie, verlof- en kindregelingen
Werkt bij
Programma De diverse bevolking van Nederland. Samenleven nu en in de toekomst
Telefoonnummer
06 11 21 27 19
E-mailadres
m.Versantvoort@scp.nl

Maroesjka Versantvoort studeerde agrarische economie aan de Wageningen Universiteit (1995, cum laude) en kwantitatieve analyse in de sociale wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Brussel (1997). In 2000 promoveerde zij aan de Erasmus Universiteit op het proefschrift 'Analysing labour supply in a life-style perspective'. Na haar promotie werkte zij voor de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en onderzoeksbureau ECORYS. Sinds 2006 was zij verbonden aan de Universiteit Leiden, waar zij onderzoek deed naar de effecten van verlof- en kindregelingen. In november 2010 is Maroesjka in dienst gekomen bij het SCP. Op dit moment is zij programmaleider Dynamiek op de Arbeidsmarkt.

Beknopte bibliografie

 • R. van Eijkel, S. Gerritsen, K. Sadiraj en M. Versantvoort (2020). De brede baten van werk. Den Haag: CPB en SCP.
 • M. Versantvoort (2019). Publiekssamenvatting Eindevaluatie Participatiewet. Den Haag: SCP.
 • P. van Echtelt, K. Sadiraj, S. Hoff, S. Muns, K. Karpinska, M. Versantvoort en L. Putman (2019). Eindevaluatie Participatiewet. Den Haag: SCP.
 • S. Beugelsdijk, J. de Hart, P. van Houwelingen en M. Versantvoort (red.) (2019). Denkend aan Nederland. Sociaal en Cultureel Rapport. Den Haag: SCP.
 • M.C. Versantvoort en P. van Echtelt (red.) (2016). Beperkt in functie. Trendrapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsdeelname van mensen met gezondheidsbeperkingen. Den Haag: SCP.
 • A. Soede en M. Versantvoort (2014). Verdelen op Niveaus; een multilevel verdeelmodel voor het inkomensdeel van de Participatiewet. Den Haag: SCP.
 • C. van Campen en M. Versantvoort (2014). ‘Aantrekkelijk gezond: de sociale gevolgen van verschillen in fysiek, mentaal en esthetisch kapitaal’, in: C. Vrooman, M. Gijsberts & J. Boelhouwer (red.), Verschil in Nederland. Sociaal en Cultureel Rapport. Den Haag: SCP.
 • M.C. Versantvoort en P. van Echtelt (red.) (2012). Belemmerd aan het werk. Trendrapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsdeelname personen met gezondheidsbeperkingen. Den Haag: SCP.
 • M.C. Versantvoort (2010), 'How work affects care - A comparative analysis for the Netherlands, Norway, and the United States', in: Taskforce Part-Time Plus (ed.), 24orMore - increasing female labour participation, Den Haag: Taskforce Part-Time Plus.
 • M.C. Versantvoort (2010), 'Betaalde arbeid en zorg voor kinderen; concurrerend of complementair?', Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 26(1), pp. 26-36.
 • M.C. Versantvoort (2009), 'Minder vrouwen aan de top door gezinsvriendelijk beleid', Me Judice, jaargang 2, 6 p.