Dr. ir. M.C. (Maroesjka) Versantvoort

Dr. ir. M.C. (Maroesjka) Versantvoort

Functie
Programmaleider Dynamiek op de arbeidsmarkt
Specialisme
Arbeidsparticipatie, verlof- en kindregelingen
Telefoonnummer
06 11 21 27 19
E-mailadres
m.Versantvoort@scp.nl

Maroesjka Versantvoort studeerde agrarische economie aan de Wageningen Universiteit (1995, cum laude) en kwantitatieve analyse in de sociale wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Brussel (1997). In 2000 promoveerde zij aan de Erasmus Universiteit op het proefschrift 'Analysing labour supply in a life-style perspective'. Na haar promotie werkte zij voor de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en onderzoeksbureau ECORYS. Sinds 2006 was zij verbonden aan de Universiteit Leiden, waar zij onderzoek deed naar de effecten van verlof- en kindregelingen. In november 2010 is Maroesjka in dienst gekomen bij het SCP.

Beknopte bibliografie

  • M.C. Versantvoort en P. van Echtelt (red.) (2012). Belemmerd aan het werk. Trendrapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsdeelname personen met gezondheidsbeperkingen. Den Haag: SCP.
  • M.C. Versantvoort (2010), 'How work affects care - A comparative analysis for the Netherlands, Norway, and the United States', in: Taskforce Part-Time Plus (ed.), 24orMore - increasing female labour participation, Den Haag: Taskforce Part-Time Plus.
  • M.C. Versantvoort (2010), 'Betaalde arbeid en zorg voor kinderen; concurrerend of complementair?', Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 26(1), pp. 26-36.
  • M.C. Versantvoort (2009), 'Minder vrouwen aan de top door gezinsvriendelijk beleid', Me Judice, jaargang 2, 6 p.
  • M.C. Versantvoort (2009), 'Afstemming van arbeid- en zorgtijd in stad en land', in: L. van der Laan en M. Versantvoort (red.), Netwerken en regionale analyse, Eburon, Delft, pp. 87-94.
  • M.C. Versantvoort en K.P. Goudswaard (2009), 'Sociale zekerheid voor kinderen', in: C.A. de Kam en A.P. Ros (red.), Jaarboek Overheidsfinanciën 2009, Sdu Uitgevers, Den Haag, pp. 43-70.