Prof. Dr. Ir. M.C. (Maroesjka) Versantvoort

Prof. Dr. Ir. M.C. (Maroesjka) Versantvoort

Functie
Programmaleider programma De diverse bevolking van Nederland. Samenleven nu en in de toekomst
Specialisme
Arbeid, diversiteit, sociale cohesie, zingeving, sociaal domein
Werkt bij
Programma De diverse bevolking van Nederland. Samenleven nu en in de toekomst
E-mailadres
m.versantvoort@scp.nl

Maroesjka Versantvoort studeerde agrarische economie aan de Wageningen Universiteit (1995, cum laude) en kwantitatieve analyse in de sociale wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Brussel (1997). In 2000 promoveerde zij aan de Erasmus Universiteit op het proefschrift 'Analysing labour supply in a life-style perspective'. Na haar promotie werkte zij voor de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, onderzoeksbureau ECORYS en de Universiteit Leiden.

In november 2010 is Maroesjka in dienst gekomen bij het SCP. Op dit moment is zij programmaleider De diverse bevolking van Nederland; samenleven nu en in de toekomst. Eerder leidde zij het programma Dynamiek op de arbeidsmarkt en de eindevaluatie van de Participatiewet. Ook was zij redacteur van het Sociaal en Cultureel Rapport over Nederlandse identiteit.

Behalve programmaleider bij het Sociaal en Cultureel Planbureau is Maroesjka bijzonder hoogleraar Arbeid en Zingeving aan de Protestantse Theologische Universiteit.

Beknopte bibliografie

 • R. van Eijkel, S. Gerritsen, K. Sadiraj en M. Versantvoort (2020). De brede baten van werk. Den Haag: CPB en SCP.
 • M. Versantvoort (2019). Publiekssamenvatting Eindevaluatie Participatiewet. Den Haag: SCP.
 • P. van Echtelt, K. Sadiraj, S. Hoff, S. Muns, K. Karpinska, M. Versantvoort en L. Putman (2019). Eindevaluatie Participatiewet. Den Haag: SCP.
 • S. Beugelsdijk, J. de Hart, P. van Houwelingen en M. Versantvoort (red.) (2019). Denkend aan Nederland. Sociaal en Cultureel Rapport. Den Haag: SCP.
 • M.C. Versantvoort en P. van Echtelt (red.) (2016). Beperkt in functie. Trendrapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsdeelname van mensen met gezondheidsbeperkingen. Den Haag: SCP.
 • A. Soede en M. Versantvoort (2014). Verdelen op Niveaus; een multilevel verdeelmodel voor het inkomensdeel van de Participatiewet. Den Haag: SCP.
 • C. van Campen en M. Versantvoort (2014). ‘Aantrekkelijk gezond: de sociale gevolgen van verschillen in fysiek, mentaal en esthetisch kapitaal’, in: C. Vrooman, M. Gijsberts & J. Boelhouwer (red.), Verschil in Nederland. Sociaal en Cultureel Rapport. Den Haag: SCP.
 • M.C. Versantvoort en P. van Echtelt (red.) (2012). Belemmerd aan het werk. Trendrapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsdeelname personen met gezondheidsbeperkingen. Den Haag: SCP.
 • M.C. Versantvoort (2010), 'How work affects care - A comparative analysis for the Netherlands, Norway, and the United States', in: Taskforce Part-Time Plus (ed.), 24orMore - increasing female labour participation, Den Haag: Taskforce Part-Time Plus.
 • M.C. Versantvoort (2010), 'Betaalde arbeid en zorg voor kinderen; concurrerend of complementair?', Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 26(1), pp. 26-36.
 • M.C. Versantvoort (2009), 'Minder vrouwen aan de top door gezinsvriendelijk beleid', Me Judice, jaargang 2, 6 p.