Drs. J.M. (Jean Marie) Wildeboer Schut

Drs. J.M. (Jean Marie) Wildeboer Schut

Functie
Wetenschappelijk medewerker
Specialisme
Inkomen, sociale zekerheid, armoederamingen, niet-gebruik inkomensregelingen
Werkt bij
Programma Schaarste, welvaart en welbevinden
Telefoonnummer
06 21 27 28 53
E-mailadres
j.wildeboer.schut@scp.nl

Jean Marie Wildeboer Schut studeerde Politicologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na zijn studie was hij enige jaren verbonden aan de Universiteit van Tilburg. Hij werkt sinds 1992 bij het SCP. Daar houdt hij zich vooral bezig met inkomens- en socialezekerheidsvraagstukken. Hij levert regelmatig bijdragen aan het Sociaal en Cultureel Rapport, de Sociale Staat van Nederland en de Armoedemonitor.

Beknopte bibliografie

  • J.M. Wildeboer Schut. 'Nalatenschappen', in: Wisseling van de wacht: Generaties in Nederland. Sociaal en Cultureel Rapport 2010. Den Haag: SCP (SCP-publicatie 2010-32).
  • J.M. Wildeboer Schut. 'Voldoende inkomen', in: C. van Campen (red.), Grijswaarden, Den Haag: SCP (SCP-publicatie 2008/12).
  • K. Sadiraj, J.M. Wildeboer Schut en S. Hoff. 'Gedragseffecten van de armoedeval', in: Armoedemonitor 2007, Den Haag: SCP/CBS (SCP-publicatie 2007/30).
  • J.M. Wildeboer Schut en S. Hoff. Geld op de plank. Niet-gebruik van inkomensvoorzieningen, Den Haag: SCP (SCP-publicatie 2007/11).
  • J.M. Wildeboer Schut, J.C. Vrooman en P.T. de Beer. De maat van de verzorgingsstaat. Inrichting en werking van het sociaal-economisch bestel in elf westerse landen, Den Haag: SCP (SCP-publicatie 2000/1).