Factsheet Platformisering en de kwaliteit van werk

Auteurs: Jesper Rözer, Ab van der Torre en Anne Roeters

Er gebeurt veel op de arbeidsmarkt. Ontwikkelingen als technologisering, flexibilisering en de vergrijzing bepalen niet alleen hoeveel werk er is, maar beïnvloeden ook de kwaliteit van werk. In de studie 'De veranderende wereld van werk' onderzoekt het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) hoe de arbeidsmarkt verandert en wat voor gevolgen dit kan hebben voor de kwaliteit van ons werk. Het SCP start deze serie met een rapport over kwaliteit van werk binnen de ‘platformeconomie’.