Digitaal magazine jonge mantelzorgers

Beeld: ©Vilans

Het SCP nam samen met Vilans deel aan het Europese Me-We onderzoek naar jonge mantelzorgers van 15 tot en met 17 jaar. Meer informatie over dit project is nu terug te vinden in een digitaal magazine , dat op basis van het onderzoek is samengesteld. Er is onder andere onderzoek gedaan naar wet- en regelgeving rond jonge mantelzorgers en er is een veerkrachtstraining ontwikkeld. De training bestaat uit een zevental wekelijkse groepssessies met andere jonge mantelzorgers. Een speciaal ontwikkelde app maakt onderdeel uit van de training. Uit onderzoek naar de effectiviteit bleek de training een positief effect te hebben op de korte termijn.

Het SCP publiceerde ook kerncijfers over jonge mantelzorgers 16-24 jaar.