Burgerperspectieven 2009 | 4

Het vierde kwartaalbericht uit het Continu Onderzoek Burgerspectieven (COB) van 2009

Auteurs: Paul Dekker, Tom van der Meer en Irene de Goede
ISBN: 978 90 377 0464 8

  • Publieke stemming iets verslechterd
  • Crisis nog steeds weinig persoonlijk ervaren
  • Minder steun voor verhoging overheidsuitgaven
  • Economie en integratie grootste problemen voor politiek ontevredenen
  • Integratie kan beter, maar huidige berichtgeving te negatief